Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia

Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia

Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia. Red. nauk. Ewa Czarniecka-Skubina, Dorota Nowak, Jolanta Mogiła-Lisowska. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, 2011,– 249 s.; ISBN 978-83-922173-8-1

Spis treści

Wprowadzenie

Część 1. Turystyka w promocji zdrowia

1. Podróżowanie w świetle wskazań medycznych / Beata Wysokińska

2. Turystyka biznesowa a zdrowie jej uczestników / Agnieszka Muszyńska, Anna Ostrowska-Tryzno

3. Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu - możliwości i ograniczenia / Ewa Szczepanowska, Anna Jęczmyk, Magdalena Maćkowiak, Jarosław Uglis, Ilona Urbańska

4. Analiza profilu kuracjuszy przebywających w kompleksie uzdrowisk Nałęczowa / Marian Panasiewicz, Rafał Nadulski, Z. Wilczek, Dariusz Andrejko

5. Motywy wyboru usług z oferty spa i wellness wśród gości Uzdrowiska Nałęczów / Rafał Nadulski, Marian Panasiewicz, Dariusz Andrejko

6. Turystyka uzdrowiskowa i rekreacyjna jako nowoczesny produkt turystyczny Sudetów Zachodnich / Sylwia Szostak-Młynarska

7. Przejawy kultury wysokiej na terenach wiejskich szansą dla rozwoju agroturystyki / Zdzislaw Bujanowski

Część 2. Rekreacja a zdrowie

1. Miejsce rekreacji we współczesnym stylu życia / Aleksander Bień

2. Kondycja fizyczna współczesnego człowieka / Zenon Ważny

3. Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na sprawność fizyczną uczniów w wieku 17-19 lat / Joanna Piotrowska

4. Potrzeby rekreacyjno-ruchowe mieszkańców wsi: kobiety / Jolanta Mogiła-Lisowska, Marcin Skoneczny

5. Uwarunkowania uczestnictwa w rekreacji ruchowej kobiet i mężczyzn, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF Warszawa: wyniki badań / Bartłomiej Krynicki

6. Prozdrowotne uwarunkowania uczestnictwa kobiet ciężarnych w rekreacji fizycznej / Joanna Kalecińska, Katarzyna Stiller-Romanowska

7. Zabytkowe parki jako miejsca rekreacji „bez barier” (Warszawa – Madryt) / Anna Pawlikowska-Piechotka, Karolina Sawicka

Część 3. Uwarunkowania nowoczesnej turystyki i rekreacji

1. Tendencje rozwojowe hoteli Spa & wellness w Polsce / Maria Koniusz

2. Atrakcyjność turystyczna mało znanych miejscowości i gmin podwarszawskich na przykładzie Grabkowa / Józef Grochowicz, Agnieszka Kąca, Kazimierz Zawiślak

3. Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne w turystyce i rekreacji / Elżbieta Wołk-Musiał; Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

4. Nowoczesna turystyka: System Informacji Geograficznej w euroregionie / Katarzyna Dąbrowska – Zielińska, Elżbieta Wołk-Musiał, Karol Gójski

5. Konsumpcja usług turystycznych Polaków w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku / Teresa Słaby

6. Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / Magdalena Markiewicz

Zamówienia realizuje Elżbieta Rosikiewicz, Dział Promocji i Informacji Prasowej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel. 22 256 88 56, email: e.rosikiewicz@wshgit.edu.pl

Źródło: Elżbieta Rosikiewicz, korespondencja nadesłana 19.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit