Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce

Turystyka i rekreacja USzczecin

Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce / pod red. Jerzego Eidera. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. – 137 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (956) 882). Na s. tyt. także t. 956., oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.– Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-7241-952-1

Spis treści
● Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski / Wykorzystanie wybranych elementów atrakcyjności turystycznej ziemi czaplineckiej i Drawskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby programowych obozów letnich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia :: Utilization of selected elements of tourist attractions of czaplinecka land and Drawsko landscape park for the purpose of curriculum based summer camp of the Faculty of Physical Cultur and Heltyh Promotion
● Wioletta Łubkowska, Elżbieta Sieńko-Awierianów, Hanna Małek / Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobiet :: Faktors determining women's touristict and recreational activity
● Małgorzata Paczyńska-Jędrycka / Wychowawcza rola biura podróży w zakresie turystyki i rekreacji :: Educational role of travel agencies in the field of tourism and recreation
● Michał Tarnowski, Elżbieta Sieńko-Awierianów, Wioletta Łubkowska / O potrzebie uwzględnienia edukacji regionalnej i krajoznawstwa w procesie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i animatorów rekreacji ruchowej i ekoturystyki :: About the Reed to Take account of region al education and sightseeing in education (study program) physical education teachers and movement recreation and ecotourism animators
● Justyna Wesołowska, Anna Iwińska, Jerzy Iwiński / Czynniki warunkujące podejmowanie aktywności ruchowej przez matki dzieci do trzeciego roku życia :: Factors conditioning undertaking of physical activity by mothers with children below three years old
● Adrianna Banio / Taniec jako forma rekreacji ruchowej :: Dance as a form of physical recreation
● Jerzy Eider, Paweł Eider, Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska, Krzysztof Wilk / Nordic Walking – zdrowotne zajęcia rekreacyjne dla osób w różnym wieku :: Nordic Walking – health for recreational activities people of all ages
● Wiażewicz Aleksander / Rekreacyjne zajęcia aqua aerobiku w opinii szczecińskich uczestników :: Recreational aqua aerobics classes in opinion of participants living in Szczecin
● Wiażewicz Aleksander / Uczestnicy zajęć aqua aerobiku na wybranych szczecińskich pływalniach :: Participants of aqua aerobics on chosen swimming pools in Szczecin
● Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider / Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi hotelarskiej :: Leisure time animation as a kind of hotel sernice
● Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski / Samopoczucie studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego podczas programowego obozu letniego :: Well-being of students of physical education and health promotion at the University of Szczecin summer camp program
● Małgorzata Paczyńska-Jędrycka / Rekreacja kulturalno-oświatowa w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych :: Cultural and educational recreation in the process of social rehabilitation of juvenile delinquents in juvenile correctional facilities
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, dokument online: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/turystyka-i-rekreacja-w-teorii-i-praktyce-p-452.html, data dostępu 13.10.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit