Turystyka i rekreacja: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Zeszyt 10 (2) 2012

Turystyka i rekreacja: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Zeszyt 10 (2) 2012 / red. nacz. Bolesław Iwan. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2012,– 148 s.; il., tab., wykr. ISSN: 1899-7228

Spis treści.

Problemy turystyki biznesowej

● Bolesław Iwan: Rozwój turystyki targowo-wystawienniczej w wybranych miastach Polski

● Anna Milewska, Monika Nawojek: Sytuacja dochodowa powiatów Polski Wschodniej na tle uwarunkowań położenia geograficznego (wybrane przykłady)

● Hanna Borne-Januła: Ocena przygotowania zawodowego absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla gospodarki turystycznej przez pracodawców

● Przemysław Banasik, Patrycja Kurzawa: Polska praktyka w zakresie kontrolii i zwalczania klauzul abuzywnych w umowach o usługi turystyczne

Zagadnienia rekreacji i turystyki kwalifikowanej

● Marzena Kacprzak, Sylwia Wilczewska: Parkur jako dyscyplina sportowo-rekreacyjna (część 1)

● Mariola Mamcarczyk: Rozwój sportu motorem zmian życia społecznego

● Urszula Swoboda-Rydz: Rejs jako forma rekrecji

Ekologia i edukacja ekologiczna

● Agnieszka Kuźmińska, Trasa edukacyjna Bydgoszcz-Łabiszyn: Szlak Małych Elektrowni Wodnych

● Anna Kłos: Problemy rozwoju ekologicznych hoteli w Polsce na przykładzie województwa wielkopolskiego

Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Wanda Piasecka, Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl, tel./fax. 22 855 47 58.

Źródło: Wanda Piasecka, korespondencja nadesłana 07.03.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit