Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia

Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia /red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2008,– 614 s.; ISBN: 978-83-89081-17-9; 978-83-7531-072-6

Publikacja jest zbiorem wystąpień z Międzynarodowej Konferencji Naukowej , która odbyła się w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 18 i 19 września 2008 roku na temat: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Wypowiedzi wszystkich autorów mają na celu przybliżyć rolę współczesnej turystyki i sportu w kształtowaniu zdrowego stylu życia społeczeństwa XXI wieku. „(...) zarówno sport jak i turystyka służą celom społecznie pełnowartościowym, wychowawczym, a więc są środkiem prawdziwie wielostronnego, humanistycznego wychowania i zdrowego stylu życia.” Z przemówienia powitalnego prof. zw. dr hab. W. Włodzimierza Gaworeckiego, rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, dokument online: www.wstih.edu.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit