Turystyka i Zdrowie

Turystyka i Zdrowie

Turystyka i Zdrowie, z. 5: 2011 / red. nacz. Adam Mazur. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, 2011,– 198 s.; ISSN 2080-4245 ● Dokument online: http://www.wshifm.edu.pl/repository/files/WSHiFM/Badania_Naukowe/turystykaizdrowie/turystyka_i_zdrowie_zeszyt_5.pdf

Spis treści

● Atrakcje przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego / Adam Mazur, Marcin Bekta

● Rodzaje czynników motywacyjnych w organizacji / Zbigniew Ciekanowski, Wojciech Zapalski

● Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na przykładzie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski / Anna Irzyńska, Rafał Irzyński

● Znaczenie współczesnego krajoznawstwa dla rozwoju turystyki kwalifikowanej / Adam Mazur, Marcin Bekta

● Aktywność „szuka” człowieka. Ale jeśli nie odnajdzie go – umyka / Edward Karczewski

● Oszustwa w dokumentacji finansowo-księgowej dotyczące też przedsiębiorstw turystycznych / Anna Irzyńska, Rafał Irzyński

● Polska turystyka uzdrowiskowa – zasoby gospodarcze i tendencje rozwojowe / Adam Mazur, Marcin Bekta

● Turystyka odpowiedzialna w wymiarze lokalnym i globalnym / Anna Sancewicz-Kliś

● Rozwój hotelarstwa na świecie – imponujące hotele świata / Agnieszka Woś

● Usługi turystyczne w podatku od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia / Anna Irzyńska, Rafał Irzyński

● Turystyka kwalifikowana a formy wypoczynku / Adam Mazur, Marcin Bekta

● Rola instruktora w organizacji bezpiecznego procesu szkolenia z zakresu rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego / Małgorzata Pasławska

● Zwiększanie atrakcyjności turystycznej Polski / Kazimierz Fiedorowicz

● Wybrane problemy udostępnienia polskich parków narodowych / Marek Zgorzelski

● Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: zasady organizacji wycieczek krajoznawczych w Wojsku Polskim w trzeciej dekadzie XX w. / Beata Kozaczyńska

● Żywność wygodna i jej wykorzystanie w turystyce / Józef Grochowicz, Kazimierz Zawiślak, A. Bałdowski

Dostęp online do zeszytów 2 – 5 „Turystyka i Zdrowie” pod adresem: http://www.wshifm.edu.pl/e4u.php/1,ModPages/ShowPage/505

Źródło: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, data dostępu 28.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit