Turystyka jako rytuał

Turystyka jako rytuał

Turystyka jako rytuał / red. Mieczysław Leniartek. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, 2011,– 294 s.; ISBN: 978-83-87708-82-5

W świetle prezentowanych myśli autorów niniejszej pracy turystyka jawi się jako przejaw wolności, której uczestnicy dzięki odwołaniu do tradycji i głębokim zanurzeniu w teraźniejszości mogą, niezależnie od warunków zewnętrznych, porządkować świat. Wynika to z tego, że przestrzeń którą przemierzają ma nie tylko charakter fizyczny, ale też magiczny, co wpływa na ich zachowania i wyobrażenia. Obcowanie z nowym środowiskiem przy umiejętności odczytywania w nim uniwersalnych treści powoduje, że turysta nie jest już dłużej tylko opisanym przez Zygmunta Baumana konsumentem - wymagającym, pełnym rezerwy i narzucającym własną koncepcję porządkowania świata. Staje się on uczestnikiem wspólnoty, której członkowie przekraczają granice „nasze-nie nasze” i są aktywni w obronie podzielanych z innymi materialnych i niematerialnych wartości. Jest to optymistyczny akcent kultury płynnej nowoczesności.
Mieczysław K. Leniartek
Spis treści
Wszystkie pozycje można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56/62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: obn@edukacja.wroc.pl lub na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Badań Naukowych, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56/62. Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel. 71 377-21-28
Źródło: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, data dostępu 16.03.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit