Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce

Turystyka_kulturowa

Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce / red. nauk. Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2010.


Spis treści

● Wprowadzenie (Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz)

Rozdział 1: Rola dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki w regionach

● Zygmunt Kruczek, Patrycja Litwicka: Ocena atrakcyjności turystycznej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

● Joanna Janicka: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w zakresie dbałości o pomniki dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego

● Anna J. Parzonko: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki regionów – na przykładzie Kurpiowszczyzny

● Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko: Kaszubski Park Etnograficzny i jego rola w upowszechnianiu kuchni regionalnej wśród turystów

● Waldemar Nadworny: Rola dziedzictwa kulturowego powiatu przeworskiego w procesie kształtowania nowoczesnego ruchu turystycznego

Rozdział 2: Turystyka kulturowa na poziomie lokalnym

● Arkadiusz Niedziółka: Rola samorządów gminnych w rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki w powiecie myślenickim

● Marzena Wanagos: Współpraca samorządów lokalnych w zakresie rozwoju turystyki kulturowej w regionie pomorskim
● Magdalena Nowacka: Przestrzeń kulturowa powiatu szydłowieckiego i jej wykorzystanie w turystyce

● Anna Mazurek-Kusiak, Anna Rękas: Wpływ Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Parafialnego w Lubartowie na turystykę kulturową

Rozdział 3: Badania kulturowe w regionalnej turystyce kulinarnej

● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski: Etnografia i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnej turystyki kulinarnej w Polsce

● Ewa Czarniecka-Skubina, Józef Grochowicz, Ewa Koniuch: Wpływ różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrakcyjność turystyczną

● Beata Mikuta: Wstępne badania nad wykorzystaniem wielokulturowości w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych Podlasia

Rozdział 4: Technologia i produkty kuchni regionalnych jako ważny komponent turystyki kulturowej

● Rafał Nadulski: Wybrane procesy technologiczne produkcji żywności jako atrakcja turystyczna

● Iwona Wielesik: Sery z Wiżajn jako element regionalnego dziedzictwa kulinarnego i ich wykorzystanie w ofercie turystycznej Suwalszczyzny

● Ewa Czarniecka-Skubina, Dorota Nowak: Miody − polskie tradycje oraz ich współczesne wykorzystanie jako elementu atrakcyjności turystycznej regionów

● Dorota Nowak, Ewa Czarniecka-Skubina: Łowiectwo i tradycja polskiej kuchni myśliwskiej jako atuty regionalnej oferty turystycznej

Rozdział 5: Nowe możliwości rozwoju turystyki kulturowej w regionach

● Jarosław Uglis: Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu

● Renata Konewecka, Jan Krupa: Szlaki ginących zawodów jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego

● Bożena Łagowska, Agnieszka Jamiołkowska: Dwory szlacheckie jako potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie

● Barbara Górka, Marek Krzemiński: Wstępne badania nad poszukiwaniem wspólnego mianownika między turystyką biznesową i kulturową

● Bolesław Iwan: Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim

● Joanna Urbaniak: Turystyka filmowa specyficznym produktem turystycznym w Polsce i na świecie

Możliwość zakupu lub wymiany publikacji w Bibliotece Naukowej Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, kontakt: Wanda Piasecka, Biblioteka Naukowa WSTiJO, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, tel./fax: (22) 855 47 58, tel. (22) 855 47 59, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl

Źródło: Dominik Orłowski, korespondencja nadesłana 13.10.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit