Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany

Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany

Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany: problemy organizacji, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce / Armin Mikos von Rohrscheidt. Poznań: Kultour.pl, 2013. ISBN 978-83-930211-3-0

Wersja elektroniczna - PDF oraz E-BOOK na płycie CD
Format: pudełko SLIM 135 x 190 x 9 mm

Na monografię składa się szersze omówienie szeregu problemów posiadających kluczowe znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce. Tłem poszczególnych analiz jest stanowiąca środowisko i tło aktywności turystycznej płynna rzeczywistość i nieustannie zmieniające się potrzeby turystów. W podziale na kilkadziesiąt szczegółowych elementów (rozdziałów) zobrazowane zostały wyzwania i trudności, szanse i niezbędne działania, z którymi aktualnie są i nadal będą konfrontowani twórcy oferty turystyczno-kulturowej, administratorzy obiektów i organizatorzy eventów stanowiących jej atrakcje, prowadzący badania naukowe w jej zakresie, pomysłodawcy i liderzy projektów i produktów, organizatorzy podróży i kadra ich obsługi. Zamieszczone analizy, diagnozy i postulaty są odniesione do polskiej rzeczywistości, przykłady spoza krajowej przestrzeni i oferty turystycznej mają za zadanie ilustrować sprawdzone lub chybione rozwiązania omawianych problemów.

Niezależnie od zachowania naukowej formy opracowania (odwoływanie się do wyników badań, referencje wykorzystanych źródeł, w tym wyników badań pierwotnych, aparat przypisów) oraz języka wypowiedzi, dla ułatwienia przekazu i uproszczenia poszukiwania przez Czytelników interesujących ich zagadnień zaprezentowano je w formie pytań i odpowiedzi, rozbudowanych i szerzej uzasadnionych w systematycznym wywodzie. Tytułowe pytania poszczególnych rozdziałów są skróconymi wersjami tych, które postawili uczestnicy Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, moderowanego przez autora gremium ponad dwudziestu specjalistów, wywodzących się ze środowisk badaczy, dydaktyków i praktyków organizacji wypraw kulturowych, przez co zbiór wyartykułowanych kwestii jest reprezentatywny dla aktualnej sytuacji turystyki kulturowej w Polsce a zawartość książki odbija rzeczywiste problemy, wpływające aktualnie na kształtowanie oferty i na poziom organizacji turystyki kulturowej, zagospodarowanie jej rozmaitych walorów, kształcenie kadr, współpracę podmiotów i środowisk, informację i promocję, badania naukowe i dydaktykę istotnych dla niej treści.

Książka jest przeznaczona dla kilku grup adresatów. Jedną z nich są badacze zagadnień związanych z turystyka oraz uczestnictwem w kulturze: znajdą tu szereg wskazówek odnośnie tematów i problemów nie poddawanych dotychczas analizie i krytyczne omówienie niektórych metod badawczych, analizę potrzeb w zakresie metodologii wraz z omówieniem kryteriów, które powinny być uwzględniane w badaniach. Z kolei twórcy oferty turystyczno kulturowej w obiektach (muzea, atrakcje tematyczne, obiekty zabytkowe) miejscowościach (pakiety lokalne, trasy turystyczne, eventy) oraz w regionach (szlaki turystyczne, wyprawy regionalne), a także pracownicy struktur samorządowych odpowiedzialni w nich za rozwój i promocję turystyki ora za upowszechnianie oferty kulturalnej. Mogą się oni zapoznać z szeregiem problemów, o których istnieniu wiedzą, lub które dopiero napotkają realizując swoje przedsięwzięcia i z propozycjami rozwiązań szczegółowych kwestii, proponowanych i wdrażanych gdzie indziej w podobnych warunkach. Wykładający i studiujący turystykę kulturową w ramach studiów turystyki i kulturoznawstwa oraz szkolący kadry dla wypraw i produktów (m.in. przewodników i pilotów wycieczek), wreszcie twórcy i realizatorzy regionalnej edukacji turystycznej w formie szkolnej i pozaszkolnej znajdą tu zestawienie kluczowych zagadnień i propozycje programów. Wszyscy interesujący się zawodowo rozlicznymi dziedzinami kultury, a szczególnie jej upowszechnianiem mogą z korzyścią dla tworzonych przez siebie programów i ofert zapoznać się z istotnymi elementami funkcjonowania tej skomplikowanej rzeczywistości: zbioru idei, ludzi, miejsc i złożonych systemów, jaką jest – w ujęciu globalnym i lokalnym – organizacja podróży kulturowych.

Spis treści
Wstęp
1. Szanse Polski jako destynacji turystyki kulturowej
2. Masowość czy elitarność - dokąd zmierza turystyka kulturowa?
3. Nowe typy atrakcji turystycznych a turystyka kulturowa
4. Cena dziedzictwa – problem opłat za zwiedzanie walorów kultury
5. Literackie opisy podróży a współczesne produkty turystyczne
6. Perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Polsce i Europie
7. Zasadność wspólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie turystyki kulturowej
8. Ile powinien wiedzieć i co umieć przewodnik i pilot wypraw kulturowych?
9. Modernizacja i urozmaicanie oferty polskich szlaków tematycznych
10. Formy promocji turystyki kulturowej
11. Kształtowanie przestrzeni i organizacja ruchu turystycznego w kurortach
12. Wykorzystanie źródeł internetowych w publikacjach naukowych z dziedziny turystyki 
13. O rzeczywistej możliwości kontaktu z kulturowym autentykiem w turystyce
14. O sensowności nazywania i klasyfikowania w turystyce kulturowej
15. Kompetencje pilotów i przewodników jako pośredników kulturowych
16. Współpraca kreatorów oferty, środowiska naukowego i samorządów w tworzeniu produktów turystyki kulturowej
17. Polskie muzea regionalne a problem wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej
18. Jak daleko można się posunąć w odrębnej analizie form turystyki kulturowej?
19. Turystyka kreatywna czy kreatywne elementy w turystyce kulturowej?
20. O porównywalnych narzędziach mierzenia efektywności turystycznej eventów
21. Jak studia turystyki przygotowują na jej współczesne wyzwania? 
22. Uwzględnianie turystyki kulturowej w życiu gmin, powiatów i województw
23. W jakim kierunku rozwijać struktury szlaków dziedzictwa kulturowego?
24. Rozwój nowych typów atrakcji a szanse klasycznej oferty turystyki kulturowej
25. O odrębnym zarządzaniu turystyką kulturową w samorządach
26. "Skansenizacja" dziedzictwa kulturowego w turystyce: zagrożenie czy szansa?
27. Czy i jak wyróżniać i promować sztandarowe atrakcje turystyczno-kulturowe?
28. O sensowności i skutkach deregulacji zawodów przewodnika i pilota wycieczek 
29. Czy musimy wiedzieć, że mówimy prozą czyli o samoświadomości turysty
30. Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki
31. Edukacja regionalna a turystyka kulturowa
32. Wpływ międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej
33. Białe plamy w naukowej refleksji na temat turystyki kulturowej
34. Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej 
35. Eskapizm czy inscenizacja: w którym kierunku podąży turystyka żywej historii?
36. Rola instytucji oświatowych w kreowaniu potrzeby odkrywania świata
37. Problem finansowania złożonych produktów turystyczno-kulturowych
Zakończenie

Zamówienia realizuje biuro Kultour.pl, składanie zamówień biuro@kultour.pl. KulTour.pl Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, ul. Wyspiańskiego 16/1, 60-750 Poznań; tel/fax (+48) 61 879-50-62, tel. kom. (+48) 601 871 661

Źródło: Turystyka kulturowa: portal naukowy, data dostępu 10.02.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit