Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia

Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia: praca zbiorowa:: Tourism, recreation, hotel industry and gastronomy in the theory and practice / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2009,–334 s.; wykr., tab.; 24 cm; ISBN 978-83-88537-77-6; seria: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu; ISSN1895-1546

Wstęp. Inspiracją do przygotowania kolejnej monografii na temat: „Turystyka, rekreacja, | hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce" wydanej w serii Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu była potrzeba różnych środowisk regionalnych, które doceniają usługi pośrednictwa i organizacji w zakresie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej i hotelarsko-gastronomicznej.

Każde opracowanie na ten temat jest związane z aktywnością turystyczną i rekreacyjną oraz nowoczesnym biznesem w zarządzaniu firmą hotelarsko-gastronomiczną. Autorami opracowań na powyższe tematy są przedstawiciele środowisk akademickich i Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.

Monografię przygotowaliśmy z nadzieją, że zainteresuje osoby przyczyniające się do świadomego i systematycznego uczestnictwa w turystyce i rekreacji, traktowanych jako prozdrowotna potrzeba organizmu na każdym etapie rozwoju oraz jako ekostrategia w zarządzaniu firmą hotelarsko-gastronomiczną. Opublikowane prace mogą być pomocne w dydaktyce ze studentami na kierunku studiów turystyka i rekreacja, którzy przygotowują się do zawodu w branży turystyczno-rekreacyjnej i hotelarsko-gastronomicznej. […]

Zamówienia przyjmuje: Alicja Sampara, dyrektor Biblioteki, tel. 061 871-15-45, biblioteka@wshig.poznan.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit