Turystyka uzdrowiskowa

Turystyka uzdrowiskowa

Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 2009,– 539 s. ; ISBN: 978-83-89081-23-0; 978-83-7531-073-3

Publikacja jest zbiorem wystąpień z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w dn. 8-9.10.2009 roku. Podejmuje zagadnienia turystyki zwłaszcza uzdrowiskowej, która tkwi głęboko korzeniami w specyfice środowiska współczesnego człowieka. Charakter środowiska, w którym odbywa się ewolucja jednostki ludzkiej jest odzwierciedleniem wysokiej dynamiki współczesnej cywilizacji. Niektóre cechy charakteryzujące aktualne środowisko stanowią zbiór czynników agresywnych, utrzymujących człowieka w stanie napięcia, wymagających u jednostek pragnących utrzymać się w stanie pełnego zdrowia, potrzebę ucieczki kompensującej i równoważącej, realizowanej przez turystykę, głównie zdrowotną, SPA i Wellness.

Celem publikacji jest ukazanie, jak w układzie rozmaitych działań zmierzających do podniesienia poziomu zdrowia, obecność turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej, Spa i Wellness, jest społecznie bardzo ważna, poszerzenie wiedzy o zdrowotnej funkcji turystyki oraz podniesienie prestiżu społecznego uzdrowisk. Z przemówienia powitalnego Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku prof. zw. dr hab. W. Włodzimierza Gaworeckiego

Spis treści : http://www.wstih.edu.pl/pliki/biblioteka/publikacje/Turystyka_uzdrowiskowa.pdf

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:               (058) 340-47-84       , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

Publikacja jest zbiorem wystąpień z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w dn. 8-9.10.2009 roku. Podejmuje zagadnienia turystyki zwłaszcza uzdrowiskowej, która tkwi głęboko korzeniami w specyfice środowiska współczesnego człowieka. Charakter środowiska, w którym odbywa się ewolucja jednostki ludzkiej jest odzwierciedleniem wysokiej dynamiki współczesnej cywilizacji. Niektóre cechy charakteryzujące aktualne środowisko stanowią zbiór czynników agresywnych, utrzymujących człowieka w stanie napięcia, wymagających u jednostek pragnących utrzymać się w stanie pełnego zdrowia, potrzebę ucieczki kompensującej i równoważącej, realizowanej przez turystykę, głównie zdrowotną, SPA i Wellness.

Celem publikacji jest ukazanie, jak w układzie rozmaitych działań zmierzających do podniesienia poziomu zdrowia, obecność turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej, Spa i Wellness, jest społecznie bardzo ważna, poszerzenie wiedzy o zdrowotnej funkcji turystyki oraz podniesienie prestiżu społecznego uzdrowisk. Z przemówienia powitalnego Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku prof. zw. dr hab. W. Włodzimierza Gaworeckiego

Spis treści : http://www.wstih.edu.pl/pliki/biblioteka/publikacje/Turystyka_uzdrowiskowa.pdf

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:               (058) 340-47-84       , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit