Turystyka w 2011 r.

Turystyka w 2011 r.

Turystyka w 2011 r.:: Tourism in 2011 / red. Piotr Łysoń; Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012,– s.; tab., wykr., mapy. ISSN 1425-8846. Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne

● Pobierz (8650,32 KB): http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011.pdf

Częstotliwość: wydanie roczne
Wersja językowa: polsko-angielska
Data publikacji: 16.08.2012
Przekroje: dla bazy noclegowej – województwa, podregiony, rodzaje obiektów; dla ruchu granicznego –przejścia graniczne, obywatelstwo osób z państw trzecich (tj. spoza UE) przekraczających granice.
Opis. Publikacja „Turystyka w 2011 r.” jest kolejną edycją opracowania, wydawanego corocznie przez GUS, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”. Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej, jej wykorzystaniu i o ruchu granicznym. Od 2008 roku dane dotyczące przekroczeń granic obejmują jedynie granice Polski będące jednocześnie zewnętrznymi granicami strefy Schengen - Polska stała się częścią strefy Schengen z dniem 21 grudnia 2007 roku.
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodologiczny i analityczny, zaś druga zawiera wykresy, mapy oraz tabele stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w komentarzu analitycznym. Część tabelaryczna obejmuje informacje o:
● liczbie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystaniu (działy I i II),
● ruchu granicznym Polaków i cudzoziemców na granicach będących jednocześnie zewnętrznymi granicami strefy Schengen, a także o granicznym ruchu środków transportu (dział III),
● Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i jego działalności (dział IV),
● obiektach zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystaniu w krajach Unii Europejskiej, a także o aktywności turystycznej mieszkańców UE w latach 2002-2010 (dział V).
Informacje prezentowane w publikacji pochodzą z badań statystycznych i opracowań GUS, Straży Granicznej, Instytutu Turystyki i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Eurostatu.
Komentarz analityczny wzbogacony został o informacje dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach turystycznych w 2011 r.
Archiwum publikacji: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1758_PLK_HTML.htm
Źródło: Główny Urząd Statystyczny : portal informacyjny, data dostępu 16.08.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit