Turystyka w 2012 r.

Turystyka_2012

Turystyka w 2012 r. :: Tourism in 2012 / red. Piotr Łysoń; Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013,– 203 s.; tab., wykr., mapy; 24 cm. ISSN: 1425-8846. Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne


● PDF: pobierz (3541,90 KB
● ISSN: 1425-8846
● Częstotliwość: wydanie roczne
● Wersja językowa: polsko-angielska
● Data publikacji: 09.08.2013
Przekroje dla bazy noclegowej – województwa, podregiony, rodzaje obiektów; dla ruchu granicznego – przejścia graniczne, obywatelstwo osób z państw trzecich (tj. spoza UE) przekraczających granice.
Opis. Turystyka krajowa – rozmieszczenie bazy noclegowej i wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania przez Polaków i turystów zagranicznych. Ruch graniczny - ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej  (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu granicznym środków transportu. Porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat.
Archiwum publikacji
Przedmowa. Publikacja „Turystyka w 2012 r.” jest kolejną edycją opracowania, wydawanego corocznie przez GUS, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”. Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej, jej wykorzystaniu i o ruchu granicznym.  Od 2008 roku dane dotyczące przekroczeń granic obejmują jedynie granice Polski będące jednocześnie zewnętrznymi granicami strefy Schengen – Polska stała się częścią strefy Schengen z dniem 21 grudnia 2007 roku. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodologiczny i analityczny, zaś druga zawiera wykresy, mapy oraz tablice stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w komentarzu analitycznym. Część tabelaryczna obejmuje informacje o: ● liczbie turystycznych obiektów noclegowych i ich wykorzystaniu (działy I i II); ● ruchu granicznym Polaków i cudzoziemców na granicach będących jednocześnie zewnętrznymi granicami strefy Schengen, a także o granicznym ruchu środków transportu (dział III); ● Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i jego działalności (dział IV); ● obiektach zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystaniu w krajach Unii Europejskiej, a także o aktywności turystycznej mieszkańców UE w latach 2002 - 2011 (dział V).
Informacje prezentowane w publikacji pochodzą z badań statystycznych i opracowań GUS, Straży Granicznej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Eurostatu.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu 11.09.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit