Turystyka w Europie w XXI wieku

Turystyka w Europie w XXI wieku

Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 2012,– 324 s.; ISBN: 978-83-89081-37-7; 978-83-7531-156-3. Seria: Studenckie Zeszyty Naukowe

Ze wstępu. Podkreślenie znaczenia turystyki jako kreatora nowych miejsc pracy odzwierciedla tendencje międzynarodowe, również poza Unią Europejską, bowiem rządy wszystkich krajów przeznaczają coraz większe fundusze na rozwój turystyki. Turystyka pozostaje priorytetowym kierunkiem rozwoju z uwagi na stały długofalowy rozwój, wpływy do budżetu, stymulowanie nowych miejsc pracy oraz możliwości wejścia małych przedsiębiorstw w sektor turystyczny.

Współczesna turystyka to nowe ukierunkowanie płaszczyzny podażowej z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Formalną podstawą regionalnych uwarunkowań rozwoju jest strategia "Europa 2020" przygotowana przez Komisję Europejską. Wypada żałować, że strategia nie ma ukierunkowania sektorowego i turystyka nie jest objęta wspólną polityką Unii, mimo że w Rezolucji R.E. podkreśla się, jako czynnik wyższej jakości życia. Dalszy wzrost niekwestionowanych funkcji turystyki w skali Europy i regionów wymaga koordynacji działań na szczeblu Unii, jak i rządów poszczególnych państw, ale też coraz lepszej współpracy ze środowiskami naukowymi. Należy mieć nadzieję, że zbiór referatów w niniejszej publikacji będzie znaczącym przyczynkiem do wiedzy i rozwoju turystyki w XXI wieku.

Spis treści

● Wstęp

TENDENCJE I TRENDY W TURYSTYCE W EUROPIE

● Jolanta Celej: Turystyczne szlaki międzyregionalne w Europie – Europejskie Szlaki Dalekobieżne

● Karina Chabor: Nowe trendy w turystyce. Marketing sensoryczny

● Stanisław Gil: Aktywność ruchowa jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych

● Alicja Iniarska: Autostop jako alternatywna forma podrożowania po świecie

● Magda Kirszen, Anna Woźniak: Początki turystyki w Europie

● Okcaнa Кobaлebcьka: Сучасний стан та перспективи розвитку зеленого туризму на Поділлі

● Оксана Kорбань: Історія туризму в Європі

● Anna Mejer: Zagrożenia dla ruchu turystycznego w krajach Unii Europejskiej. Wpływ klęsk naturalnych na ruch turystyczny

● Szymon Maroszek: Terroryzm w Europie jako zagrożenia dla rozwoju turystyki

● Jarosław Popiołkiewicz: Turystyka osob niepełnosprawnych jako problem społeczny XXI wieku

● Kamila Rogowska: Turystyka osob niepełnosprawnych w Polsce

● Monika Rogowska: Turystyka konna – jako forma turystyki aktywnej

● Karolina Barbara Rutyna: Wspołczesna turystyka w Internecie

● Kaтерина Спас: Особливості туристичного руху в Європі

● Piotr Topolski: Wpływ atakow terrorystycznych na ruch turystyczny w Unii Europejskiej

● Mirosław Zieliński: Rys historyczny administracji turystycznej w Polsce

GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI I JEJ ZAGROŻENIA

● Delia Bar-Kołelis: Tri – city as a shopping destination

● Юлія Белей: Значення туризму в народному господарстві України

● Cezary Bienkiewicz, Marcin Bojanowski: Targi turystyczne jako czynnik integracji europejskiej

● Mirosław Boruszczak: Tworzenie markowych produktów turystycznych na Pomorzu na przykładzie Galerii VW w Pępowie

● Daniel Czapiewski: Rola samorządów terytorialnych w rozwoju turystyki

● Dagmara Fiszer: Inwestycje adaptacyjne obszaru przemysłowego Żyrardowa na cele turystyczne – dzień dzisiejszy oraz plany na przyszłość

● Lidia Herasimowicz, Ewa Zdzińska: Regionalne programy operacyjne – Warmia i Mazury

● Paulina lisiur: Funkcjonowanie programow studyjnych w Unii Europejskiej

● Iryna Manczak: Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej – wykorzystanie potencjału

● Piotr Morzuch: Projekty unijne w turystyce - rodzaje finansowania, wybrane przykłady projektów z województwa pomorskiego

● Arkadiusz Olszewski: Kryzys finansowy a zmiany w sektorze bankowym – implikacje dla turystyki

● Jacek Olszewski – Strzyżowski: Najnowsze trendy i zjawiska demograficzne, ekonomiczne i polityczne na świecie i ich konsekwencje dla turystyki w Polsce oraz działań Polskiej Organizacji Turystycznej

● Андрій Пантелеймоненко, Микола Кабачинський: Про доцільність функціонування обслуговуючих кооперативів у сфері зеленого туризму України

● Marta Pietrasz: Miejsce Polski w Europie regionów a procesy integracyjne

● Marta Siekierska: Regionalizm szansą rozwoju turystyki na Pomorzu w XXI wieku

Publikacja dostępna jest w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, Tel.: (58) 520-26-14 wew. 132, 149, fax.: (58) 348-82-20, e-mail: biblioteka@wstih.pl

Ponadto istnieje także możliwość zakupu publikacji. Kontakt: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel./fax.,: (58) 340-47-84, e-mail: wstih@wstih.pl, uczelnia@wstih.pl

Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 12.11.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit