Umowa o podróż w prawie polskim

Umowa o podróż w prawie polskim / Rafał Adamus. Warszawa: „Difin”, 2012,– 189 s.; ISBN: 978-83-7641-668-7

Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce. Celem owej regulacji prawnej jest m.in. ochrona konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez biura podróży (tzw. organizatorów turystyki), która jest realizowana na różnych płaszczyznach prawnych. Jednym z elementów tej regulacji prawnej jest umowa o podróż.
Książka dotyka problematyki umowy o podróż zawieranej masowo w sektorze usług turystycznych. Kładąc nacisk przede wszystkim na zagadnienia praktyczne m.in. poprzez liczne odwołania do bogatego orzecznictwa, Autor omawia zagadnienie umowy o podróż, które rodzi obecnie wiele wątpliwości zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przynajmniej na kilku płaszczyznach prawnych.
Publikacja adresowana jest w szczególności do biur podróży, prawników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, a także studentów kierunków turystycznych.
W publikacji omówiono w sposób szczegółowy m.in.:
- pojecie i charakter prawny umowy o podróż
- elementy określające treść stosunku prawnego
- strony umowy o podróż
- zawarcie umowy o podróż
- prawa i obowiązki stron umowy o podróż
- świadczenia stron umowy o podróż
- zmianę i rozwiązanie umowy o podróż
- odpowiedzialność cywilną biura podróży z tytułu umowy o podróż
- niewypłacalność i upadłość biura podróży w kontekście umowy o podróż
● Informacje o autorze: http://ksiegarnia.difin.pl/dynamik.php?n=informacje_o_autorach
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Difin”, dokument online: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1697&PHPSESSID=a67ce6d52691d6561c82f5f85eebd758, data dostępu 18.07.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit