Usługi turystyczne: komentarz

Usługi turystyczne: komentarz

Usługi turystyczne: komentarz / Piotr Cybula. Warszawa: Wolters Kluwer Polska – Lex, 2012,– 548 s.; seria: Praktyczne komentarze. ISBN 978-83-264-3965-0

Stan prawny: 1 września 2012 roku. W komentarzu omówiono wszystkie najważniejsze problemy związane z ustawą o usługach turystycznych, w tym dotyczące takich zagadnień jak: ochrona klienta biura podróży, zasady pełnienia funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, usługi hotelarskie. W publikacji uwzględniono aktualne orzecznictwo sadów, w tym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także raporty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozporządzenia wykonawcze do komentowanej ustawy.

Komentarz zawiera liczne wskazówki dotyczące prawidłowej praktyki w działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, a także omawia błędy, których powinno się unikać.

Adresaci. Książka przeznaczona jest dla organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, osób świadczących usługi hotelarskie oraz przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Może być także przydatna dla pracowników urzędów marszałkowskich i urzędów gmin, sędziów, adwokatów i radców prawnych, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższej Izby Kontroli, powiatowych (miejskich) rzeczników ochrony konsumenta oraz przedstawicieli organizacji konsumenckich. Stanowi cenna lekturę dla pracowników naukowych, studentów oraz dziennikarzy zainteresowanych problematyka usług turystycznych.

Piotr Cybula - doktor nauk prawnych, pracę doktorską Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym obronił w 2007 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Zakładzie Prawa na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz w Samodzielnym Zakładzie Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; radca prawny; członek International Forum of Travel and Tourism Advocates; przedmiotem jego naukowych i zawodowych zainteresowań są prawne aspekty turystyki.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni

Rozdział 3. Ochrona klienta

Rozdział 4. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Rozdział 5. Usługi hotelarskie

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Profinfo.pl, dokument online: http://www.profinfo.pl/p,uslugi-turystyczne-komentarz-przedsprzedaz,82978.html#40192979, data dostępu 26.10.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit