Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego na podstawie oceny wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych

Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego na podstawie oceny wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych

Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego na podstawie oceny wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych / Alicja Kicińska. Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010,– 144 s.; ISBN: 978-83-7464-307-8 – książka będzie niebawem w sprzedaży


„Przedstawiona do recenzji książka jest cennym materiałem źródłowym dla społeczności lokalnej i samorządów Beskidu Sądeckiego oraz turystów odwiedzających ten region”.

dr hab. inż. Stanisław Małek,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

„Opublikowanie opiniowanej monografii jest niezbędne, ponieważ ma ona walory poznawcze, a także będzie bardzo przydatna dla władz samorządowych przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu i planów zagospodarowania przestrzennego gmin znajdujących się w granicach Beskidu Sądeckiego”.

prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr inż. Alicja Kicińska – absolwentka I LO w Nowym Sączu i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, specjalności: ochrona środowiska oraz hydrogeologia. Studiowała na Vrije Universitat w Amsterdamie. Autorka 44 prac naukowych na temat zanieczyszczenia gleb i wód powierzchniowych na terenach oddziaływania przemysłu metalurgicznego, migracji metali ciężkich w układzie gleba – rośliny oraz form występowania metali w pyłach przemysłowych.

Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje także geoturystykę i badanie wpływu ruchu turystycznego na przyrodę obszarów chronionych. Od 2002 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wykładając m.in. ekoturystykę, geoekologię i geoturystykę.

W książce przedstawiono charakterystykę wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych Beskidu Sądeckiego: pH, przewodności, temperatury, Eh, BZT5, stężenia wybranych kationów: B, Na, Li, K, Zn, P, Al, Fe, Mn, Mg, Sr, Ca, Ba, Pb, Ni, As, Tl, Cd i Cr oraz anionów: F-, Cl-, NO3-, HCO3-, PO43- oraz SO42-. Przeprowadzono oceny jakości wód powierzchniowych i ich ewentualnego wykorzystania jako wód przeznaczonych do spożycia oraz do celów gospodarczych czy turystyczno-rekreacyjnych, a także wskazano główne czynniki degradujące jakość tych wód. Przedstawiono również działania, jakie należy podjąć, aby wymogi ramowej dyrektywy wodnej mogły zostać spełnione w roku 2015.

● Spis treści znajdziesz tutaj >>> : http://www.wydawnictwoagh.pl/pliki/934334788.pdf

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej,
dokument online: http://www.wydawnictwoagh.pl/UWARUNKOWANIA-JAKOSCI-WOD-POWIERZCHNIOWYCH%3Cbr-/%3EBESKIDU-SADECKIEGO;s,karta,id,554. data dostępu 24.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit