Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego/Marzena Lamparska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 158 s., [15] s. tabl. : il. (gł. kolor.); 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336; nr 2997). Streszcz. ang., niem. Bibliogr.s.143-154. ISBN 978-83-226-2128-8: zł 2

Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, kategoryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z górnictwem węgla kamiennego znajdujących się na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wyróżniono w niej najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo obszary warte ochrony bądź już chronione. Zaprezentowano uwarunkowania i problemy ochrony postindustrialnego, pogórniczego dziedzictwa kulturowego w Polsce na tle europejskim. Ukazano, w jaki sposób turystyka kulturowa i geoturystyka łączą się, kreując nową, cenną kulturowo jakość na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a mianowicie możliwość rozwijania na tym obszarze turystyki kulturowej.
Marzena Lamparska – doktor, pracuje od 2000 roku na Wydziale Nauk o Ziemi, w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Zakładzie Geografii Osadnictwa i Studiów Regionalnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju turystyki jako fenomenu kulturowego. Szczególnym obszarem zainteresowań jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe ale i inne dawne ośrodki przemysłu tradycyjnego a zwłaszcza górnictwa w Polsce i Europie. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych. Oprócz tego partycypuje w badaniach nad rewitalizacją terenów pogórniczych dla turystyki i szeroko rozumianej rekreacji. [06.2012]

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, data dostępu 03.07.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit