Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście

Uwarunkowania rozwoju  turystyki w mieście

Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. – Białystok: Wyższa Szkoła Menedżerska: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. – 233 s.: il.; 24 cm. Tekst czesc. ang., ros. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. s. 226-233 i przy pracach. ISBN 83-920813-3-1 (WSM)

Spis treści

I. Miasto jako przestrzeń turystyczna

1. Tadeusz Truskolaski, Krzysztof Karpieszuk: Miejsce turystyki w rozwoju miasta w aspekcie prac nad nową strategią rozwoju Białegostoku na lata 2011-2020 plus

2. Andrzej Dzun: Turystyka miejska a rozwój obszaru stagnacyjnego

3. Bazylii Czeczuga: Miasto – jeden z najbardziej uciążliwych ekosystemów dla człowieka

4. Alona Robertowna Rafikowa, Irina Iwanowna Łosiewa: Zdrowie jako wizerunek państwa

5. Andrzej Gryguć: Wpływ turystyki na rozwój miasta Augustowa w latach 2004-2009

6. Agnieszka Bielonko: Projektowanie urbanistyczne i architektoniczne czynnikiem rozwoju  turystyki w mieście

7. Aleksander Kiryluk: Rekreacyjna i turystyczna rola zieleni miejskiej w aglomeracji białostockiej

8. Bożenna Maksimowska, Kamil Ociepa: Slow city

9. Aldona Harasimowicz: Wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju turystyki  na  przykładzie miasta Białegostoku

10. Olga Frankiewicz: Małe miasta Białorusi – centra turystyczne

II. Atrakcje turystyczne w mieście

1. Valentinas Navickas, Akvile Cibinskiene, Migle Maldeikiene: Features of  tourism sector in Lithuania

2. Aleksander Furmanow, Olga Frankiewicz: Rozwój turystyki w małych miastach Białorusi

3. Adam Edward Szczepanowski: Postrzeganie atrakcji turystycznych w mieście Białystok

4. Alicja Kicińska, Piotr Dmytrowski, Grzegorz Madeja, Paulina Mrowczyk: Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia  nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa

5. Anna Pawlikowska-Piechotka: Turystyka ogrodowa w miastach

6. Tomasz Ołdytowski: Poindustrialne dziedzictwo Białegostoku niewykorzystanym walorem turystycznym miasta

7. Sławomira Hajduk: Park kulturowy a ochrona zabytków

8. Bazylii Czeczuga: Zbiornik Siemianówka – miejsce aktywnego wypoczynku Białostoczan

9. Magdalena Nowacka: Ścieżka dydaktyczna po Szydłowcu  jako przykład edukacji turystycznej

III. Promocja usług turystycznych w mieście

1. Valentinas Navickas, Lejla Sueta: Wpływ logistyki na litewski sektor  turystyczny

2. Kazimierz Niewiadomski: Warunki rozwoju turystyki w miastach  polskich

3. Sławomir Czarniewski: Promocja jako element marketingu miast i regionów

4. Katarzyna Dębkowska: Czynniki wpływające na sektor turystyczny w świetle badań podlaskich  przedsiębiorstw

5. Jewgienij Konstantinowicz Kulinkowicz: Komunikacja w turystyce

6. Alicja Kicińska, Anna Hojoł-Dąbroś, Krzysztof Dąbroś: Geoturystyka w mieście na przykładzie Wieliczki

7. Daniel Puciato: Rola Opolskiej Regionalnej Organizacji  Turystycznej w realizacji polityki turystycznej województwa opolskiego

Publikację można nabyć w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku ul. Sobieskiego 3A, bądź przesłać nam zamówienie (email: dziekanat@wsm.bialystok.pl ) wówczas wyślemy publikacje pocztą.

Źródło: Marek Lisowski, dziekanat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku, korespondencja nadesłana 26.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit