Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie / Katarzyna Czernek. Kraków: „Proksenia”, 2012,– 280 s.; ISBN ISBN 978-83-60789-40-7. Monografie, nr 14

W monografii autorka przeprowadziła identyfikację czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym, przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy w regionie turystycznym oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Wykazano, w jaki sposób wpływały one na współpracę w regionie objętym badaniem. Pogłębione, jakościowe badania empiryczne prowadzone były w pięciu beskidzkich gminach, tworzących porozumienie „Beskidzka 5”.
Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, data dostępu 24.04.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit