Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej

Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej

Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Adama R. Szromka. Kraków : „Proksenia”, 2010,– 288 s.; ISBN 978-83-60789-27-8


Monografia zawiera 14 artykułów poprzedzonych wstępem prof. R.W. Butlera podzielonych na cztery działy: Rozwój obszarów uzdrowiskowych, Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach, Produkt uzdrowiskowy oraz Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe i jego rola w uzdrowisku.

Poszczególne rozdziały tego opracowania opisują i poddają analizie modele, historię, stan obecny i przyszłość polskich uzdrowisk. Monografia kładzie nacisk na obecne i potencjalne korzyści ekonomiczne wykorzystania tych miejscowości.

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=129&sid=113a61c3, data dostępu 23.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit