VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 3

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 3

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 3: Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce: Tradycja, współczesność, przyszłość; Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy, Olsztyn 10-12 września 2010 r. / układ i oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2010,– 104 s..; il., tab.; ISBN 978-83-7005-518-9


Spis treści

Zespół: Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość

Wprowadzenie, Jacek Purchla

1. Jacek Purchla, Przyszłość przeszłości. W stronę systemu ochrony dziedzictwa - dylematy polskiej transformacji

2. Aleksander Bohm, Udane i nieudane związki ochrony krajobrazu i planowania przestrzennego w Polsce

Zespół: Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy

1. Kazimierz Denek, Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy

2. Joanna Angiel, Krajoznawstwo jako dar doświadczenia przez studentów miejsc swojego życia

3. Adam Massalski, Cezary Jastrzębski, Rola krajoznawstwa w działalności harcerskiej

4. Adam Chyżewski, Turystyka krajoznawcza w rodzinie

Zeszyt zawiera wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010 roku), dostępny jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Zbiór wygłoszonych referatów, relacja z dyskusji oraz dokumentacja obrad VI Kongresu ukażą się w kolejnym tomie „Ziemi” jeszcze w 2010 roku.

Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana 17.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit