VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 4

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 4

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 4: Z teorii i praktyki krajoznawstwa, Olsztyn 10-12 września 2010 r. / układ i oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2010,– 120 s., il., tab., wykr., mapy; ISBN 978-83-7005-519-6


Spis treści

1. Zygmunt Wilczek, Możliwości turystyki transgranicznej na Roztoczu polskim i ukraińskim

2. Wojciech Czech, Gospodarowanie krajobrazem

3. Józef Partyka, Parki narodowe jako warsztat edukacji krajoznawczej

4. Maciej Zenon Maśliński, Odznaki regionalne jako instrument działania krajoznawczego

5. Wojciech Napiórkowski, Regionalne pracownie krajoznawcze jako instrument działania krajoznawczego

6. Andrzej Łukasz Maranda, Moje krajoznawcze spotkania w PTTK

7. Beata Krakowiak, Dziedzictwo kulturowe wybranych mniejszości narodowych województwa łódzkiego - stan obecny i możliwości wykorzystania turystycznego

8. Sławoj Tanaś, Możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego cmentarzy regionu łódzkiego na potrzeby turystyki krajoznawczej

Zeszyt zawiera wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010 roku), dostępny jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Zbiór wygłoszonych referatów, relacja z dyskusji oraz dokumentacja obrad VI Kongresu ukażą się w kolejnym tomie „Ziemi” jeszcze w 2010 roku.

Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana 17.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit