Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego

Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego

Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, tom 1: Walory przyrodniczne / Adam Edward Szczepanowski. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2011,– 308 s.; ISBN: 978-83-60432-716

Współczesna turystyka dostarcza człowiekowi niezapomnianych przeżyć związanych z poznawaniem różnorodności i odmienności istot żywych oraz świata nieożywionego. Możemy przy tym poznawać innych ludzi, odpoczywać, relaksować się od często trudnego, stresującego codziennego życia i poprawiać swój stan zdrowia. W książce autor omawia między innymi:

● historię turystyki na świecie, w Polsce i na terenach województwa podlaskiego,

● istotę i rodzaje walorów oraz atrakcji turystycznych,

● walory przyrodnicze województwa podlaskiego w świetle badań własnych,

● parki narodowe oraz krajobrazowe województwa podlaskiego,

● pozostałe obszary przyrodniczo cenne w województwie podlaskim.

Książka jest przeznaczona dla studentów różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyka oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Z pewnością będzie też przydatna pracownikom samorządów, biurom podróży oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowych  zajmujących się turystyką w województwie podlaskim.

Zamówienia realizuje  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok, tel. (85) 678-58-89, tel. (85) 678-58-01, fax. (85) 675-00-88, e-mail: sprzedaz.wydawnictw@wsfiz.edu.pl

Źródło: Adam Edward Szczepanowski, kores

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit