Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii

Wpływ folkloru

Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii / Krzysztof Widawski : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009,– 160 s.; tab., wykr.; 24cm. ISBN 978-83-928193-6-3

Spis treści

Wstęp

1. Pojęcia podstawowe

2. Miejsce Hiszpanii w rozwoju turystyki

3. Stan badań nad rolą folkloru w turystyce

4. Folklor jako oferta w turystyce masowej

4.1. Miejsce folkloru w materiałach informacyjnych adresowanych do turystyki masowej

4.2. Charakterystyka oferty folklorystycznej dla turystyki masowej

4.2.1. Walki byków - „Corridas de Toros"

4.2.2. Flamenco oraz przykłady oferty wykorzystującej ten walor

4.3. Folklor w turystyce masowej na przykładzie walk byków

4.4. Folklor w turystyce masowej na przykładzie flamenco

5. Święta ludowe jako samodzielna oferta turystyczna

5.1. Przegląd świąt ludowych w ofercie turystycznej

5.2 Charakterystyka wybranych Świąt ludowych

5.2.1. Semana Santa

5.2.2. Feria de Abril

5.2.3. El Rocio

5.2.4. Las Fallas

5.2.5. San Femim

5.3. Ruch turystyczny związany z uczestnictwem w świętach ludowych

6. Elementy folkloru wykorzystywane w turystyce wiejskiej

6.1. Muzea wiejskie

6.2. Trasy tematyczne tzw. rutas tematicas

6.3. Zagospodarowanie architektonicznego dziedzictwa kultury ludowej dla potrzeb turystyki

6.4. Ruch turystyczny związany z turystyką wiejską

7. Założenia polityki regionalnej w zakresie wykorzystania folkloru i tradycyjnej kultury ludowej dla potrzeb turystyki w Hiszpanii

8. Próba określenia wpływu folkloru na rozwój turystyki na przykładzie Hiszpanii

Bibliografia

Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Osoba kontaktowa: dr Krzysztof Widawski, kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, pokój 310, tel. (71) 375-22-43, mail: widawski@geogr.uni.wroc.pl

Źródło : Krzysztof Widawski, korespondencja nadesłana 30.03.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit