Współczesne formy turystyki kulturowej

Współczesne formy turystyki kulturowej/pod red. Karoliny Buczkowskiej i Armina Mikos von Rohrscheidt. Poznań : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009,– 481 s.; ISBN: 978-83-61414-17-9 ; ISSN: 0239-7161; Seria „Monografie” nr 391

Współczesne formy turystyki kulturowej to monografia naukowa, w której Czytelnik znajdzie artykuły poświęcone turystyce miejskiej, muzealnej, prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego, eventowej, studyjnej, religijnej i pielgrzymkowej, etnicznej, industrialnej, literackiej i filmowej, kulinarnej, historyczno-militarnej, zjawisk paranormalnych, przyrodniczo-kulturowej, sztuk walki oraz tanatoturystyki i enoturystyki, które zaprezentowane są zarówno w kontekście polskim, jak i ogólnoświatowym. Ponadto, na monografię składają się opracowania dotyczące ekonomicznych aspektów turystyki kulturowej, podróży po szlakach kulturowych oraz specyfiki turystyki kulturowej w ujęciu regionalnym na przykładzie Wielkopolski.
Publikacja stanowi platformę spotkania specjalistów zajmujących się w naszym kraju naukowym badaniem oraz dydaktyką w zakresie turystyki kulturowej i poszczególnych jej form.
Książka adresowana jest do wykładowców przedmiotów turystycznych oraz doktorantów, magistrantów i dyplomantów piszących prace z zakresu turystyki kulturowej, do studentów turystyki, czynnych pilotów wycieczek i przewodników, do organizatorów turystyki, pracowników instytucji i organizacji zajmujących się planowaniem i koordynowaniem turystyki oraz jej promocją, wreszcie do wszystkich zainteresowanych tą dziedziną turystyki.
Fragmenty z recenzji prof. Marka Kazimierczaka. Monografia w postaci tomu pierwsyego studiów „Współczesne formy turystyki kulturowej” (…) pod redakcją dwojga młodych naukowców, notabene rozpoznawalnych w środowisku naukowym jako autorów książek poświęconych turystyce kulturowej, (…) jest obszernym dziełem zbiorowym, a jej poszczególni współautorzy, wywodzący się z ośrodków akademickich Poznania, Białegostoku, Gniezna, Katowic, Krakowa, Łodzi, Rzeszowa i Warszawy, dają niewątpliwie świadectwo prawdzie, co do udziału nauk o turystyce, w badaniu interdyscyplinarnym fenomenu turystyki kulturowej. (…)
Interdyscyplinarne ujęcie problematyki badawczej zawartej w recenzowanym tomie, utwierdza mnie w przekonaniu, iż publikacja spotka się z żywym zainteresowaniem szerszego grona czytelników, nie tylko tych z wąskiego kręgu środowisk uczelnianych, w których dzieło powstało. O jego przydatności w doskonaleniu profesjonalnym warsztatu naukowego młodych adeptów nauk o turystyce zaświadcza nie tylko to, iż monografia spełnia wszystkie formalne wymogi naukowego opracowania, ale i to, że zawarte są w niej interesujące sposoby prowadzenia dyskursu, argumentacji i konkluzje. Oddany do druku tom pobudza do myślenia i inspiruje, a przede wszystkim porządkuje i pogłębia zrozumienie fenomenu turystyki kulturowej, w jej najróżniejszych przejawach. Cóż więcej można wymagać od tekstu? (…)
Monografię pod redakcja dr Karoliny Buczkowskiej i Armina Mikosa von Rohrscheidt, należy uznać za istotną i niezwykle pożyteczną w dziele rozpropagowania, jednej z najprężniej się rozwijających współcześnie, w Polsce i na świecie form turystyki, jaką jest turystyka kulturowa.
Zakupu książki można dokonywać w Księgarni Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań) osobiście lub za pobraniem pocztowym, składając zamówienia drogą pocztową, mailowo: annam@awf.poznan.pl albo telefonicznie 061 835-50-97 (bezpośredni numer) lub 061 835-50-00 (centrala AWF). Książka będzie dostępna też w dobrych księgarniach internetowych.

Źródło : Turystyka kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit