Współczesne podróże kulturowe

Współczesne_podróże

Współczesne podróże kulturowe / pod red. Marka Kazimierczaka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 2010,– 343 s.; Seria: Monografie, nr 400. ISBN: 978-83-61414-39-1, ISSN: 0239-7161


Recenzent: prof. dr hab. Marian Golka.
Ze wstępu prof. Marka Kazimierczaka. Oddana do rąk Czytelnika książka jest sumą badawczych spojrzeń na fenomen współczesnych podróży kulturowych, w niejednym przypadku wybiegających poza problematykę samych podróży, pośrednio wiążąc się z głównym nurtem wyznaczonym tytułem opracowania. To zrozumiałe, skoro mamy do czynienia z szerszym spektrum priorytetów, jakie wyznacza obszar badawczy nauk o turystyce, których przedstawicielami okazali się, choćby na czas pewien, współautorzy poszczególnych artykułów. W obszarze ich zainteresowań znalazły się tematy odzwierciedlające społeczno-kulturowe przeobrażenia społeczeństw ponowoczesnych, w tym zaś motywacje, preferencje, sposoby wartościowania oraz potencjał kulturowy podróżujących turystów. Poruszane w książce problemy generują szereg ważnych pytań, wśród których jedno, w formie przypominającej Hamletowski dylemat, pojawia się w tle rozważanych zagadnień – zmierzch czy renesans podróży?
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1: Podróżowanie jako doświadczenie filozoficzno-kulturowe
● Kosiewicz Jerzy: Rozważania o duchowości i spirytualizmie w turystyce
● Kazimierczak Marek: O filozofii podróży jako sztuce życia
● Sahaj Tomasz: W poszukiwaniu naturalnego szczęścia – turystyka rowerowa jako przejaw wolności
● Żok-Soroczyńska Agnieszka: Podróżnicze olśnienia, urzeczenia, oszołomienia. Świadectwa przeżyć z wojaży w epokach: romantycznej i ponowoczesnej
● Prinke Rafał: Rycerze, pielgrzymi, filozofowie: subkultury podróży w kulturze Zachodu
Rozdział 2: Rozwój i przemiany turystyki w społeczno-kulturowych analizach
● Mikos von Rohrscheidt Armin: Od ekstremalnej specjalizacji do,,silva rerum” – problemy koncepcyjnej i praktycznej tematyzacji polskich szlaków kulturowych
● Kruczek Zygmunt: Analiza rynku organizatorów i uczestników współczesnych egzotycznych podróży
● Turos Lucjan: Filozofia kultury jako inspiracja dla andragogiki kultury i turystyki edukacyjnej
● Cynarski Wojciech J., Obodyński Kazimierz: Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych
● Niezgoda Agnieszka: Marketing doznań – nowe narzędzie czy nierozłączny element turystyki?
● Wartecki Andrzej: Formy promocji turystyki kulturowej przez organizatorów imprez turystycznych
Rozdział 3: O nowych i sprawdzonych formach turystyki kulturowej
● Kasprzak Krzysztof: Park krajobrazowy – miejsce turystyki czy podróży edukacyjnej?
● Wiza Agata: Podróżowanie vs. indywidualizm/kolektywizm
● Buczkowska Karolina: Turystyka kreatywna – znaczący trend podróży kulturowych
● Wyszowska Izabela: Turystyka esperancka jedną z propozycji współczesnego podróżowania
● Orzechowska-Kowalska Kazimiera: Camino de Santiago – szlak pielgrzymkowy czy kulturowy?
● Święcicki Klaudiusz: Peregrynacje do miejsc związanych z teatrem Cricot 2. Przyczynek na temat rozwoju turystyki teatralnej
● Sammel Anna: Turystyka kulturowa w gospodarstwach agroturystycznych województwa zachodniopomorskiego
● Pisarek Marta: Kierunki rozwoju turystyki kulturowej z obszarami wiejskimi Podkarpacia
● Nowicki G. Rafał: Autentyzm jako element atrakcyjności turystycznej zabytków architektury w turystyce
Rozdział 4: W sferze kulturowo-przyrodniczych doświadczeń turysty
● Miedzińska Iwona: Krajobraz w podróży – między identyfikacją a kreacją
● Machnik Aleksandra: Przyrodnicze drogowskazy i elementy stworzone przez naturę w podróży kulturowej
● Zamelska Maria, Kaczor Beata: Podróże kulturowe – marzenia czy rzeczywistość
● Tomaszewska Monika: Doświadczenie kulturowe Afryki w oczach trampingowego podróżnika i turysty
● Banaszkiewicz Magdalena: Gender w podróży
● Matusiak Agnieszka: Alternatywne sposoby podróżowania i uprawiania turystyki jako droga akulturacji?
● Jarnecki Michał: Podróżniczy szlak i etos w konfrontacji z turystycznym rytuałem
● Wędzina Dariusz: Czynniki obniżające atrakcyjność turystyczną zabytków kultury w Polsce
Zamówienia realizuje księgarnia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 27/39), ponadto zamówienia można składać w Wydawnictwie Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel. 61 835-50-97, email: annam@awf.poznan.pl, osoba kontaktowa: Tomasz Grupa
Źródło: Karolina Buczkowska, korespondencja nadesłana 25.10.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit