Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych

Współczesne_tendencje

Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych / Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk, Małgorzata Paczyńska-Jędrycka. Poznań: Bogucki : Wydawnictwo Naukowe, 2010, - 76, ISBN 978-83-62662-09-8


Publikacja ukazała się pod patronatem – JM prof. dr. hab. Jerzego Smorawińskiego – Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.

Streszczenie. Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań w sferze rekreacji i turystyki tak, aby dopasować je do potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka. Do najczęściej wymienianych czynników kształtujących nowe trendy w rekreacji i turystyce należą: czynniki demograficzne, czynniki ekonomiczne, styl i jakość życia, świadomość i edukacja, rozwój techniki, szybkość zastosowań nowych innowacji oraz globalizacja (w tym konsumpcjonizm). W niniejszej publikacji dokonano charakterystyki różnych form rekreacji i turystyki, które – zdaniem Autorów – są coraz częściej pożądane na współczesnym rynku usług. Przedstawione formy rekreacyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem to m.in. nordic walking, żeglarstwo wraz z jego odmianami, narciarstwo, taniec, aerobik, aqua fitness. Jeśli zaś chodzi o turystykę, to coraz popularniejsza staje się turystyka dzieci i młodzieży. Touroperatorzy modyfikują klasyczne programy kolonii czy obozów, by sprostać wymaganiom młodych klientów. Oprócz tego coraz powszechniejszą staje się turystyka osób z niepełnosprawnością, osób samotnych/”singli”, zdrowotna (w tym: SPA i wellness, medyczna), zakupowa, kosmiczna, seksualna i inne.

Na rynku usług rekreacyjno-turystycznym będą pojawiać się coraz to nowsze, ciekawsze oferty. Jest to spowodowane m.in. ciągłymi zmianami w stylu życia i chęcią poznania nowych przeżyć oraz nieodkrytych jak dotąd miejsc czy rodzajów aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa, turystyka, tendencje, oferta rekreacyjno-turystyczna, formy, letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie)

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1. Rekreacja ruchowa szansą rozwoju aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa

1.1. Rodzaje rekreacji

1.2. Formy rekreacji ruchowej i kulturalno-rozrywkowej w różnych stylach życia

Rozdział 2. Aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy

2.1. Rodzaje i formy turystyki

2.2. Szanse i zagrożenia rozwoju różnych form turystyki

Rozdział 3. Sport, rekreacja ruchowa i turystyka dzieci i młodzieży kolonijnej w świetle badań własnych

3.1. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.2. Wyniki badań

3.3. Wnioski, kierunki dalszych badań

Podsumowanie

Abstract

Contents

Piśmiennictwo

Aneks

Osoby i instytucje zainteresowane nabyciem niniejszej publikacji proszone są o kontakt ze współautorem – Adrianem P. Lubowieckim-Vikuk, email: alubowiecki@interia.pl

Źródło: Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, korespondencja nadesłana 06.10.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit