Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich

Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich

Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich / red. Iwona Kiniorska i Ewa Pałka; Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, - 80 s., il., tab., wykr.; ISBN 978-83-60026-34-2.

Ze wstępu. W wielu krajach zwraca się obecnie większą uwagę na politykę regionalną. Również w Polsce odgrywa ona współcześnie istotniejszą rolę niż przed 1989 rokiem. Władze samorządowe chcąc osiągnąć rozwój regionalny zmierzają do osiągnięcia rozwoju gospodarczego i społecznego. Współczesną politykę regionalną trzeba kreować przez pryzmat konkretnych celów, które mają służyć jej realizacji.

Głównym celem opracowania jest ocena wybranych aspektów rozwoju sektora turystycznego na przykładzie obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich.

Do podjęcia niniejszych badań skłoniła autorów perspektywa organizacji konferencji naukowej na temat: „Agroturystyka szansą rozwoju obszarów górskich”, która odbyła się w Kielcach w dniach 18-19 maja 2010 roku. Organizatorzy przygotowując sesję terenową w regionie świętokrzyskim w ramach konferencji pragnęli stworzyć kompleksowe opracowanie, przewodnik terenowy, dotyczące problemów prezentowanych uczestnikom w czasie objazdu terenowego na obszarach wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich.

Przedmiotem badań jest obszar, który pod względem administracyjnym obejmuje miasto Kielce, 4 gminy wiejsko-miejskie: Bodzentyn, Chęciny, Suchedniów i Wąchock oraz 21 gmin wiejskich: Baćkowice, Bieliny, Bliżyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sadowie, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Waśniów, Zagnańsk.

Głównym celem pracy była analiza warunków przyrodniczo-ekonomicznych, które wpływają na rozwój turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, w tym przyrodniczych, socjodemograficznych, turystycznych oraz stanu infrastruktury turystycznej.

Iwona Kiniorska, Ewa Pałka

Publikacją (bezpłatną) dysponuje dr Ewa Pałka, Zakład Geografii Społecznej Instytutu Geografii UJK w Kielcach; kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, tel.: 041 349-63-99, email: ewa.palka@ujk.kielce.pl

Źródło: Patryk Brambert, korespondencja nadesłana 18.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit