Wybrane gatunki zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych

Wybrane gatunki zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych / Henryka Bernacka, Magdalena Drewka, Dominika Gulda, Monika Monkiewicz, Ewa Peter, Natasza Święcicka, Jacek Zawiślak. – Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2013. – 146 s.: il. kolor.; 24 cm. Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-64235-14-6

Ze wstępu. Agroturystyka jako jedna z form aktywnego wypoczynku jest populama nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sama nazwa powstała z połączenia dwóch słów: agro - rolniczy i turystyka - aktywność obejmująca ogół działań, których celem jest wypoczynek poza miejscem zamieszkania. Dawniej taki sposób spędzania wolnego czasu w okresie urlopowym nazywany był w Polsce „wczasami pod gruszą". Dziś pojęcie agroturystyka zyskuje coraz większą popularność.

Dyscyplina ta daje możliwość rozwoju terenów wiejskich, ich modernizacji zarówno technicznej, jak i kulturowej. Jest także jednym z czynników powodujących zmiany na obszarach wiejskich - od struktur przestrzennych po zawodowe. Stwierdzono także pozytywny wpływ agroturystyki na stan budownictwa wiejskiego poprzez dostosowanie gospodarstw do nowych funkcji, związanych z działalnością usługową.

Agroturystyka rozwija się prawie wyłącznie na terenach wiejskich poprzez wykorzystanie specyficznych walorów i zasobów wsi. Jednym z nich jest czyste środowisko, zachowane dzięki znikomemu poziomowi urbanizacji i braku uprzemysłowienia, oraz cisza, niezakłócana hałasem komunikacyjnym i innymi uciążliwościami akustycznymi. Ludzie mieszkający na co dzien w zatłoczonych aglomeracjach coraz częściej starają się spędzać wolny czas z dala od zgiełku miasta. Poszukują kontaktu zprzyrodą, ze zwierzętami, starają się aktywnie wykorzystać każdą wolną chwilę. Taką możliwość dają im gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane na terenie całego kraju. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi agroturystyki są między innymi: urozmaicona forma terenu, obecność lasów, jezior, zabytków, szlaków rowerowych i pieszych itp.

Wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym daje gościom możliwość udziału w życiu gospodarza, ponieważ podstawową formą bazy noclegowej są kwatery prywatne. W większości gospodarstwa takie prowadzone są przez pasjonatów, dla których zyski nie są tak ważne jak przekazane wartości duchowe.

Najczęściej oferują oni skromne warunki mieszkaniowe, regionalne potrawy, zaznajamiają z lokalnymi zwyczajami, strojami, legendami itp. Zakres usług oferowanych przez gospodarstwo agroturystyczne odwiedzającym je gościom nie jest normowany żadnymi przepisami, zależy wyłącznie od inwencji gospodarza. Wśród podstawowych można wymienić:

● udzidział w tradycyjnych metodach wyrobu żywności (masła, serów. pieczenie chleba),

● pomoc w codziennych czynnościach gospodarskich (karmienie i pojenie inwentarza),

● kontakt poprzez zabawę dzieci z małymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi,

● naukę chowu i hodowli zwierząt,

i● ntegrację społeczną poprzez wspólne śpiewanie, gawędzenie i biesiadowanie przy ognisku,

● rekreację czynną, sport (rajd) hippiczne, piesze, konkursy sportowe z udziałem zwierząt np. powożenie, agility. skoki przez przeszkody, dogtrekking).

Wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych powinny mieć zapewniony dobrostan. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" [Dz.U. l997, nr 111, poz. 724]. Cierpiące zwierzęta nie są dobrą wizytówką gospodarstwa, dlatego utrzymywany żywy inwentarz powinien być odpowiednio przygotowany do wizyty gości. Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym:

● nie mogą bać się ludzi, powinny dać się pogłaskać oraz jeśli to możliwe - nakarmić,

● muszą być zdrowe, zadbane (wyczesane lub ostrzyżone, z przyciętymi kopytami lub racicami),

● nie mogą być agresywne (o ewentualnym zagrożeniu powinna informować odpowiednia tabliczka, np. „Uwaga niebezpieczne zwierzę").

Wskazane jest przygotowanie specjalnych miejsc, w których obserwowane przez turystów zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie agroturystycznym czułyby się bezpiecznie, nie stwarzałyby zagrożenia dla gości, a ci nie zakłócaliby ich codziennych przyzwyczajeń. Ponadto należy poinformować o sposobie zachowania się przy każdym ze zwierząt, a pierwszy z nimi kontakt powinien odbyć się pod nadzorem jego opiekuna. Ogólnie przyjmuje się, że w gospodarstwie agroturystycznym powinna być utrzymywana duża bioróżnorodność zwierząt zależnie od warunków, jakimi dysponuje gospodarstwo.

Wybrane gatunki zakupuje się w niewielkiej liczbie, aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia i ryzyka zachorowania. Niezależnie od gatunku utrzymanie zwierząt spełnia wymogi rekreacyjne, jeżeli poszczególne gatunki nie zagrażają człowiekowi, lecz mu towarzyszą.

Przebywające w gospodarstwie zwierzęta zapewniają gościom szereg korzyści, m.in. zaspokajają doznania estetyczne, edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne, a nawet terapeutyczne. Ponadto dostarczają różnorodnych produktów, np. mleko, sery, mięso, jaja, skóry, wełna.

Spis treści

Wstęp

Literatura

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH

1. Konie

2. Osioł domowy

3. Owce i kozy

4. Alpaki

5. Zwierzęta futerkowe

6. Psy

7. Koty

II. WARUNKI UTRZYMANIA I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT

1. Pomieszczenia stajenne i ich wyposażenie

2. Pomieszczenia dla owiec i kóz

3. Pomieszczenia dla alpak – alpakarnia

4. Pomieszczenia dla królików, szynszyli i świnek morskich

5. Pomieszczenia dla psów

6. Pomieszczenia dla kotów

III. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I PROFILAKTYKA ZWIERZĄT

1. Konie

2. Owce i kozy

3. Alpaki

4. Króliki, szynszyle i świnki morskie

5. Psy

6. Koty

IV. ŻYWIENIE

1. Konie

2. Owce i kozy

3. Alpaki

4. Króliki, szynszyle i świnki morskie

V. ROLA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH

1. Konie i osły

2. Alpaki

3. Użytkowanie zwierząt futerkowych

4. Psy

5. Koty

VI. PRODUKTY POZYSKIWANE OD ZWIERZĄT JAKO OFERTA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

1. Mleko

2. Mięso

3. Wełna

4. Skóry

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictw Uczelnianych UTP, dokument online: http://ksiegarnia.galapp.net/?plik=k_informacje&iTyp=3&iInformacje=352, data dostępu 27.06.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit