Wykorzystanie zasobów wodnych województwa łódzkiego na cele energetyki i towarzyszącej jej turystyki

Wykorzystanie zasobów wodnych województwa łódzkiego na cele energetyki i towarzyszącej jej turystyki

Wykorzystanie zasobów wodnych województwa łódzkiego na cele energetyki i towarzyszącej jej turystyki / [aut. Joanna Lik, Joanna Sołtuniak]. – Łódź: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 59, [1] s.: il.; 21 cm. Bibliogr. s. 57-[60]. Publ. powstała w ramach projektu „Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”, projekt i publ. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ISBN 978-83-63704-01-8 (Pro-Akademia): bezpł. ISBN 978-83-86492-64-0

dokument online: http://pl.scribd.com/doc/102034514/Wykorzystanie-zasobow-wodnych-wojewodztwa-%C5%82odzkiego-na-cele-energetyki-i-towarzysz%C4%85cej-jej-turystyki

Spis treści
1. Historia i ogólna charakterystyka hydroenergetyki w Polsce
2. Małe Elektrownie Wodne
2.1. Zalety i wady małych elektrowni wodnych
3. Perspektywy rozwoju turystyki przy obiektach hydrotechnicznych
3.1. Zalety rozwoju turystyki przy hydroelektrowniach
4. Inwentaryzacja małych elektrowni wodnych w regionie
4.1. Obiekty MEW w województwie łódzkim
4.2. Analiza wrażliwości inwestycji w małą energetykę
5. Energetyka wodna przy zbiornikach w województwie
5.1. Zasoby wód stojących
5.2. Klasyfikacja zbiorników wodnych
5.3. Zbiorniki wodne w zlewni Bzury
5.4. Zbiorniki wodne w zlewni Pilicy
5.5. Zbiorniki wodne w zlewni Warty
6. Energetyka wodna na rzekach województwa
6.1. Zasoby powierzchniowych wód płynących województwa łódzkiego
6.2. Zasoby wód powierzchniowych w zlewni Warty
6.3. Zasoby wód powierzchniowych w zlewni Pilicy
6.4. Zasoby wód powierzchniowych w zlewni Bzury
7. Studium przypadku – Jeziorsko
7.1. Wpływ zbiornika Jeziorsko na biocenozę rzeki poniżej piętrzenia
8. Studium przypadku – Ner
8.1. Reżim hydrologiczny
8.2. Dopływy Neru
8.3. Ner w Łodzi
8.4. Nawodnienia rolnicze
8.5. Wpływ powstania GOŚ na jakość wody w Nerze
8.6. Odbudowa życia biologicznego w rzece
8.7. Energetyczne wykorzystanie wód Neru
8.7.1. Realizacja MEW na rzece Ner
8.8. Turystyka w dolinie Neru
8.8.1. Związek Gmin Nadnerzańskich
8.8.2. Z wizytą w Małyniu
9. Perspektywy dalszego rozwoju hydroenergetyki na terenie województwa łódzkiego
10. Perspektywy rozwoju turystyki przy obiektach hydroenergetycznych województwa łódzkiego wraz z rekomendacjami
Źródło: Scribid: The World’s Largest Online Library: Read, Publish, and Share Documents and Written Works, data dostępu 20.09.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit