Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu, t. 1

Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu, t. 1

Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu, t. 1 / red. nauk. Jan Gawęcki. – wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „PWN”, 2010,– 560 s.; ISBN 978-83-01-16320-4


Żywienie człowieka to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu współczesnej nauki o żywieniu, dietetyki i zdrowia publicznego.

Autorzy omówili: cele i zadania tej dziedziny nauki oraz historię jej rozwoju; fizjologię trawienia i przyswajania pożywienia; potrzeby energetyczne organizmu i ich zaspokajanie; składniki pokarmowe oraz wartość odżywczą i bezpieczeństwo produktów spożywczych; normy żywieniowe i planowanie żywienia oraz ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia.

Książka została tak napisana, aby pomóc Czytelnikowi:

● zdobyć podstawową wiedzą o żywieniu i żywności oraz jej dotychczasowym rozwoju

● właściwie rozumieć potrzeby pokarmowe własnego organizmu i racjonalnie je zaspokajaćł

●·nauczyć się, jak żywić innych i oceniać efektywność tych działań.

W obecnym trzecim już wydaniu uwzględniono wyniki badań naukowych, które przyczyniły się do istotnego wzrostu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w ostatnich kilkunastu latach, weryfikując i zmieniając poglądy na niektóre ważne problemy żywieniowe. Zagadnienia wykraczające poza podstawy nauki o żywieniu przeniesiono i omówiono bardziej szczegółowo w tomie 3 - Żywienie człowieka a zdrowie publiczne (WN PWN, 2009); dokonano także drobnych zmian w strukturze poszczególnych części podręcznika, poprzedzając je krótkimi wprowadzeniami.

Kontynuację publikacji stanowi tom drugi poświęcony żywieniu człowieka zdrowego i chorego oraz tom trzeci traktujący o związkach żywienia ze zdrowiem rozpatrywanych na poziomie populacji, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni przyrodniczych, medycznych, uniwersytetów i innych, a także żywieniowców, dietetyków, lekarzy i organizatorów turystyki.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa Naukowego „PWN”, dokument online: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/3682/zywienie-czlowieka-t-1.html, data dostępu 12.09.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit