Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne / Anna Pawlikowska-Piechotka. Gdynia : Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2009,– 236 s. ; tab., fot.; ISBN 978-83-61194-21-7

Książka „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne" została napisana przede wszystkim z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja, niemniej jednak będzie ona przydatna również słuchaczom innych kursów - obejmujących problematykę organizacji turystyki, hotelarstwa, planowania miast czy gospodarki przestrzennej. Szczególnie rozdziały poświęcone zagadnieniom zagospodarowania terenów dla sportu i rekreacji mogą być interesujące dla studentów wychowania fizycznego, a także dla przedstawicieli samorządów lokalnych. Autorka podkreśla konieczność zrównoważonego rozwoju obszarów o funkcji turystycznej i rekreacyjnej, potrzebę przyjęcia takiego kierunku polityki przestrzennej, który będzie kompromisem między zaspokojeniem potrzeb turystów a zasadami ochrony środowiska przyrodnicze-go, społecznego i kulturowego (przy jednoczesnym zagwarantowaniu wzrostu gospodarczego, którego beneficjentem byłaby społeczność lokalna). Książka powstała w oparciu o materiał wykładów, jakie od wielu lat autorka prowadzi na uczelniach w Polsce i za granicą.

Anna Pawlikowska-Piechotka - dr hab. inż. architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Wy-chowania Fizycznego w Warszawie, autorka kilkudziesięciu publikacji recenzowanych, poświęconych zagadnieniom turystyki i rekreacji w gospodarce przestrzennej, problemom planowania dla potrzeb turystyki, ochrony i proekologicznego kształtowania środowiska.

Zamówienia realizują :
● portale "Zaczytani.pl" (http://zaczytani.pl/ksiazka/zagospodarowanie_turystyczne_i_rekreacyjne,druk) oraz "Wyczerpane.pl"
● albo wydawca : Wojciech Gustowski, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 058 735-11-61, 0-660-850-200, wojciech.gustowski@novaeres.pl ; www.novaeres.pl

Źródło : Anna Pawlikowska-Piechotka, korespondencja nadesłana 31.08.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit