Zarządzanie turystyką w kryzysie : edukacja i marka

Zarzadzanie_turystyka_w_kryzysie Zarządzanie turystyką w kryzysie : edukacja i marka / pod red. Małgorzaty Bednarczyk, Ewy Wszendybył-Skulskiej. Warszawa: CeDeWu, 2013,– 287 s.; ISBN: 978-83-7556-610-9

Książka jest efektem dyskusji przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych z praktykami różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką. Takie połączenie zaowocowało identyfikacją kluczowych problemów branży turystycznej w kontekście aktualnych problemów politycznych i gospodarczych, procesów i zdarzeń naturalnych, jak również zmieniających się potrzeb klientów. Uznano, że do aktualnych kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw, ale także regionów turystycznych, należą wsparcie ze strony systemu edukacyjnego oraz przemyślany i systematycznie realizowany proces zarządzania marką organizacji czy regionu. Zaproponowany układ opracowań nie wyczerpuje problematyki zarządzania turystyką w kryzysie. Niemniej mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w książce staną się inspiracją do dalszych badań, wdrożeń ich wyników w praktyce zarządzania turystyką, jak również edukacji kadr dla turystyki w Polsce.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa CeDeWu, data dostępu 27.12.2013

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit