Analiza turystyki przyjazdowej do Polski z Izraela. Opracowanie Instytutu Turystyki na zlecenie POT

Do wydania (i zarobienia) 3 mld USD

Izrael liczy dziś 7.1 mln mieszkańców. W tej liczbie 76 proc stanowią Żydzi i 20 Arabowie. W kolejnych etapach 60-letniej historii państwa przyjęło ono 3.2 mln emigrantów, jedna trzecia z nich pochodzi z krajów Związku Radzieckiego.

ak wynika z danych izraelskiego biura statystycznego tutejsze społeczeństwo cechuje stosunkowo niska średnia wieku. W 2006 roku wynosiła ona poniżej lat 30. Ponad 36 proc. obywateli kraju to młodzież poniżej dwudziestki, 34 proc. stanowią czterdziestolatkowie i starsi wśród nich 13 proc. seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia.

Społeczeństwo Izraela składa się z 2 mln gospodarstw domowych. Średnia ich wielkość to rodziny czteroosobowe. Państwo odnotowuje sukcesy gospodarcze i technologiczne. Izrael od trzech lat osiąga wzrost gospodarczy na poziomie powyżej pięciu procent. Zdaniem ekspertów wskaźnik mógłby być przynajmniej o dwa procent wyższy, gdyby tylko w regionie nastąpiło trwałe uspokojenie. W 2006 roku PKB na głowę mieszkańca Izraela wyniósł według International Monetary Fund (IMF) 22,1 tys. USD. Dla porównania w Portugali wskaźnik ten kształtował się na poziomie 20,7 tys., w Czechach 16,4 tys., a w Polsce 10,9 tys. Wprawdzie daje to Izraelowi ostatnie miejsce na zamożnych salonach społeczeństw starej Unii Europejskiej, ale zdecydowanie najlepiej wypada na tle nowych krajów UE.

Ludność Izraela jest bardzo aktywna turystycznie. Według badań Euromonitor International, w ostatnich latach udział mieszkańców Izraela w wyjazdach osiągał pozom nawet 84 proc. całej populacji. Równie chętnie oddają się przyjemnościom podróżowania zarówno kobiety jak i mężczyźni. Blisko połowa wyjeżdżających należy do osób w wieku od 35 do 64 lat. Młodzi ludzie, którzy nie przekroczyli wieku 24 lat tworzą 14-to procentową grupę podróżujących, zaś ich dziadkowie około 10-cio.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit