Konferencja naukowa WSTiR

Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny

JJan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki

Gastronoia obok hotelarstwa i transportu jest jednym z trzech podstawowych filarów rozwoju turystyki. Poszerza się grono specjalistów twierdzących, że gastronomia odgrywa także niezwykle ważną rolę w promocji turystyki. Wieli turystów wybiera i potem wraca do tych a nie innych miejsc wypoczynku doceniając nie tylko wygody luksusowego zakwaterowania, ale też walory dobrej kuchni. Ponadto perspektywy zawodowe pracowników, którzy posiedli tajniki profesji związanej z gastronomią, są obecnie tak dobre, jak nigdy dotąd. Dowodzą tego badania polskiego rynku pracy, a także praktyczna obserwacja tendencji emigracyjnych. Młodzi ludzie coraz częściej wybierają zawód związany z gastronomią, w szeregach młodych polskich emigrantów wchłanianych przez rynek pracy państw zachodnich również wielu jest pracownikami usług gastronomicznych.

Rosnącą rangę zawodu gastronomika potwierdza prof. Aleksander Ronikier, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza. Studenci rozpoczynający edukację w murach uczelni, powszechniej niż w latach ubiegłych stwierdzają, iż gastronomia i hotelarstwo to specjalność zawodowa, której pragną się poświecić.

- Doszliśmy do wniosku, że jest to dziedzina, która wymaga przygotowanego zaplecza naukowego, wymaga podjęcia szerszej dyskusji, jak lepiej i skuteczniej kształcić specjalistów z tego zakresu – argumentował prof. Aleksander Ronikier.

Konkurencyjność Polski na międzynarodowym rynku

Minister Katarzyna Sobierajska wyraziła uznanie za uczynienie tematem naukowej konferencji zjawiska wpływu usług gastronomicznych na rozwój innych dziedzin gospodarki w regionach. Poziom usług i atrakcyjność narodowej kuchni w sposób istotny podnosi atrakcyjność oferty turystycznej i skuteczność kampanii promocyjnych wykorzystujących motywy kulinarne. Wiele biur podróży zajmujących się turystyką przyjazdową z powodzeniem zdobywa klientów oferując programy pobytowe oparte na degustacji i poznaniu smaku regionalnych specjałów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit