Kampania POT

Grają emocje

Piłkarskie miasteczka Calsberga zlokalizowane zostaną we wszystkich miastach-gospodarzach. W Warszawie będzie to teren przy Centrum Olimpijskim, we Wrocławiu Młodzieżowe Centrum Sportu, w Poznaniu Hala Arena i Park Kasprowicza, w Trójmieście - sopocki Hipodrom

 

Bogate pokłosie wizyt dziennikarskich

W ubiegłym roku działania promocyjne w kontekście UEFA EURO 2012™ były prowadzone w 10. krajach europejskich. Przede wszystkim nacisk położono na dotarcie z przekazem treści informacyjnych i reklamowych do mieszkańców trzech spośród nich. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Po losowaniu grup finałowych  EURO 2012 – 2 grudnia 2011 r. w Kijowie oraz uwzględniając fakt, że 13 narodowych reprezentacji piłkarskich będzie stacjonować w Polsce, poszerzono w 2011 r. zasięg działań promocyjnych w takich krajach grających w Polsce, jak Rosja, Hiszpania, Włochy, Irlandia (gdzie funkcjonują ośrodki zagraniczne POT) oraz Czechy, Grecja i Chorwacja (w oparciu o współpracę z Ambasadami RP i WPHI w tych placówkach). Pozytywne znaczenie  ma też  wybór Polski jako centrum pobytowego przez kierownictwo narodowych reprezentacji Holandii, Anglii, Portugalii i Danii, pomimo iż mecze zawodnicy tych drużyn rozegrają na stadionach ukraińskich. Ta decyzja wpłynie na istotne zwiększenie w naszym kraju w okresie trwania rozgrywek dodatkowej liczby turystów, kibiców oraz przedstawicieli mediów. W ostatnim okresie zagraniczni dziennikarze są częstymi gośćmi  nad Wisłą. Uczestniczą w  podróżach po naszym kraju na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Ludziom mediów towarzyszą znane osobistości światowego sportu. Wśród nich Lukas Podolski i Lothar Matthäus. Pokłosiem wizyt dziennikarskich są serie publikacji, programów i audycji radiowych. W 2011 roku odwiedziło ponad 120 dziennikarzy zagranicznych oraz zorganizowano łącznie 110 podróży studyjnych do Polski dla dziennikarzy i touroperatorów z  akcentami EURO 2012. Planuje się, że w 2012 przyjedzie do Polski 70 dziennikarzy na study press, związane z turniejem. Organizacja wizyt studyjnych jest jednym z elementów zwartych koncepcyjnie działań, prowadzonych za granicą w ramach szerokiej kampanii promocyjnej POT.

Chwytliwe pomysły pobudzające wyobraźnię

Zainteresowanie naszym krajem widzianym przez pryzmat meczów piłkarskich wzrasta dostrzegalnie w trakcie międzynarodowych targów, konferencji, które Polska Organizacja Turystyczna wykorzystuje do zachęcania do przyjazdów do naszego kraju w czasie turnieju piłkarskiego. Na zakończenie ubiegłorocznych listopadowych Targów WTM w Londynie POT odebrał nagrodę za Wioskę EURO 2012 – Poland FunCamp. Architekci wnętrz wkomponowali w aranżację stoiska narodowego między innymi wystawę fotogramów obrazujących historię piłkarskich turniejów o mistrzostwo Europy. Program  działania stoiska POT zawierał chwytliwe pomysły pobudzające wyobraźnię gości targowych, która może pomóc w decyzji przyjazdu do Polski w czasie piłkarskiego Euro. W spotkaniach z dziennikarzami i zwiedzającymi wziął udział między innymi Jerzy Dudek. W tym samym miesiącu, we Francji, uwagę mediów skupiła prezentacja Polski i miast gospodarzy z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy, prezesa POT Rafała Szmytke, prezydentów Warszawy, Gdańska, Poznania i Wrocławia. Z żywą reakcją spotkały się uroczystości z udziałem międzynarodowej branży turystycznej w Sztokholmie  z okazji jubileuszu 20-lecia działalności ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Szwecji i przypadającego również w listopadzie 65-lecia uruchomienia połączeń lotniczych pomiędzy Warszawą i Sztokholmem. To tylko niektóre z przedsięwzięć.

Ważny element w kształtowaniu wizerunku Polski opartego na turystyce do polskich miast stanowi przemysł spotkań. Poprzez rozwój infrastruktury związany z UEFA EURO 2012™, prezentacje  możliwości miast przygotowanych do realizacji dużych wydarzeń oraz dobre wywiązanie się przez Polskę z roli organizatora, partnera i gospodarza, możliwe staje się skuteczne pozyskiwanie dla naszego kraju dużych konferencji, kongresów i podróży motywacyjnych. Słabością polskiej oferty turystyki biznesowej był do tej pory brak obiektów o wymaganym standardzie i powierzchni. Ów mankament przestaje stanowić przeszkodę dla rozwoju tego najbardziej dochodowego sektora gospodarki turystycznej.  Cztery wzniesione stadiony piłkarskie spełniają nie tylko funkcje obiektów sportowych, ale można je z pozwodzeniem nazwać  multifunkcjonalnymi centrami konferencyjnymi.

Wpływ piłkarskiego turnieju na gospodarkę

Polska umiejętnie buduje kapitał wizerunkowy. Jeśli zostanie on wykorzystany i wzmocniony sukcesem rzeczywistym – sprawną organizacją wydarzeń sportowych i mnogością zaproponowanych kibicom i turystom ofert pobytowych – Polska odnotuje w przyszłości wzrost we wszystkich działach turystyki, a także w pozostałych sektorach gospodarki narodowej. Z przeprowadzonej analizy wpływu przygotowań i organizacji turnieju na gospodarkę Polski (Raport Impact) płynie wniosek, że  poprawa infrastruktury transportowej, budowa wielofunkcyjnych aren sportowych oraz infrastruktury hotelowej, w połączeniu ze skutecznymi działaniami promocyjnymi, przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności Polski jako partnera gospodarczego. Bezpośrednim efektem ekonomicznym organizacji mistrzostw piłkarskich powinien być przyrost PKB w latach 2008-2020 wynoszący 27,9 miliarda złotych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit