Markowe produkty turystyki zdrowotnej Pomorza

W marcu tego roku, w Gdyni Klaster zainicjował swoją działalność Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej. Przystąpiło do niego już ponad 50 firm oraz instytucji z terenu województwa pomorskiego. Inicjatywa jest dobrym przykładem współpracy podmiotów gospodarczych sektora biznesu, nauki i samorządów, a także pozyskiwania i wykorzystania środków z Funduszy Unijnych w nowej perspektywie 2014 2020.

Celem Bałtyckiego Klastera Turystyki Zdrowotnej jest wykreowanie województwa pomorskiego, jako atrakcyjnej destynacji dla turystyki zdrowotnej, turystyki medycznej oraz Wellness & Spa. Głównym wzmocnieniem działań dla Klastra, jest bogaty potencjał regionu, w tym istniejąca infrastruktura turystyczna i zdrowotna, wybitne na tle Polski i tej części Europy, walory środowiska naturalnego wraz z ich zasobami oraz zaangażowane i świadome społeczeństwo. Założenie Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej to odpowiedź na postępujące współcześnie zjawiska, takie jak choroby cywilizacyjne oraz starzenie się społeczeństw, a także trendy pro-zdrowego stylu życia. Zapotrzebowanie na usługi związane z profilaktyką zdrowia, dbałość społeczeństw Europejskich w zakresie zdrowia, wypoczynku, relaksu, kondycji psycho - fizycznej oraz wyglądu.

Głównym celem klastra jest budowanie pomorskich, markowych produktów turystycznych z zakresu turystyki zdrowotnej, medycznej, uzdrowiskowej oraz Wellness & Spa, atrakcyjnych zarówno dla polskiego, jak i zagranicznego turysty. Działania te wzmocnione będą szeroką promocją w/w produktów, na rynku krajowym jak i rynkach zewnętrznych. Dołączamy do istniejących już w województwie pomorskim powiązań sieciowych i inicjatyw, dopełniając je o nowe funkcje w nawiązaniu do inteligentnych specjalizacji regionu, - komentują założyciele klastra. Inicjatorami przedsięwzięcia są pomorskie przedsiębiorstwa z sektora usług medycznych, turystycznych, hotelarskich oraz Wellness & Spa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Zamysłem Klastra jest partnerskie sprzężenie we wspólnym interesie sektora biznesu, nauki i samorządów. Korzystając z istniejącej bazy infrastrukturalnej, szeroko rozumianego potencjału turystycznego regionu oraz prac badawczo - rozwojowych i innowacji technologicznych, chcemy wypracować nową, silną ofertę zdrowotno-turystyczno-rekreacyjną, skierowaną również do klienta zagranicznego.

Dzięki działaniom Klastra, możliwa jest współpraca wielu instytucji i podmiotów, które widzą w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój dla siebie i regionu w Polsce oraz za granicą, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. Konsekwencją będą także inwestycje w przedsięwzięcia podnoszące poziom oferty zdrowotnej, medycznej, noclegowej oraz Wellness & Spa.

Klaster, który zainicjował swoją działalność w Gdyni, w marcu b.r., skupia już około 50 firm oraz instytucji z terenu województwa. Obecnie członkami - inicjatorami przedsięwzięcia są: Trendmed sp. z o.o., Clinica Medica sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Victora Clinic, Klinika Uśmiechu Perfect Smile, Akademia Pomorska w Słupsku, Vivadental Dental Clinic, Hotel Kuracyjny Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp.z o.o., Hotel Wieniawa, Dolina Charlotty Resort & SPA , WHSZ w Słupsku, Hotel Bayjonn, Kora Centrum Szkoleń.

Członkowie klastra zapraszają do współpracy firmy, instytucje działające w obszarze zdrowia, turystyki, zdrowego stylu życia, oraz wszystkie inne podmioty, które widzą w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój dla siebie i regionu.

www.baltyckiklaster.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit