Europa zrodziła się w pielgrzymowaniu

Z udziałem dostojników watykańskich, w Akademii Węgierskiej w Rzymie odbyło się seminarium, którego tematyką była turystyka pielgrzymkowa, kulturowe i polityczne znaczenie sanktuariów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Seminarium zorganizowane zostało z inicjatywy węgierskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej, przy udziale ambasad polskiej, chorwackiej, czeskiej, słowackiej i słoweńskiej.

Jedna czwarta osób na świecie przemieszcza się z powodów religijnych

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella, w teologicznym wprowadzeniu do omawianych zagadnień, podkreślił znaczenie sanktuariów dla ewangelizacji ze względu na ich związek z wiarą, piękno, sztukę, naturę. Proces ewangelizacji rozumieć należy nie w kontekście politycznym, lecz przede wszystkim kulturowym. Pielgrzymki pomagają w współczesnej epoce digitalizacji zachować właściwe wartości, stosownie z nimi pojmować czas i przestrzeń w tworzeniu historii zarówno społecznej jak indywidualnej. Sanktuaria mogą pełnić bardzo ważną rolę w kultywowaniu pamięci historycznej istotnej dla określenia społecznej tożsamości w przyszłości. Don Gaetano De Marco, dyrektor biura ds. czasu wolnego, turystyki i sportu Konferencji Episkopatu Włoch zaprezentował zebranym projekt o nazwie Kulturowe Parki Eklezjańskie, odwołujące się do motywacji pielgrzymów związanych z pięknem i sztuką. Sanktuaria powinny mieć wymiar doświadczenia, które osiągamy w trzech etapach: poszukiwania, uzdrowienia i transfiguracji.

Emese Boros, specjalna wysłanniczka węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwróciła uwagę na międzynarodowy charakter projektów realizowanych przez węgierski MSZ w dziedzinie turystyki, szczególnie teraz w okresie prezydencji Węgier w V-4. Wychodząc z założenia, że jedna czwarta osób na świecie przemieszcza się z powodów religijnych, Węgrzy w swojej strategii rozwoju turystyki do 2030 roku, przywiązują dużą wagę do turystyki pielgrzymkowej. Motto „V-4 łączy” chce między innymi zapewnić turystów o bezpieczeństwie w naszej części Europy. Grupa Wyszehradzka dąży do stworzenia sieci transgranicznych tras pielgrzymkowych.

Polska – kraj pielgrzymek

Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników seminarium spotkała się prezentacja dr Barbary Strzałkowskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowana Polska – kraj pielgrzymek. Strzałkowska wyszła od słynnej tezy Goethego: „Europa zrodziła się w pielgrzymowaniu, a jej ojczystym językiem jest chrześcijaństwo”, które znajduje pełne odzwierciedlenie w Polsce. 7 milionów Polaków, 20 proc. łącznej populacji, corocznie udaje się w pielgrzymkę. Ale Polska to nie tylko kraj pielgrzymów, ale też kraj dla pielgrzymów. Kiedyś to my byliśmy pielgrzymami za granicą, po 1989 roku Polska stała się miejscem pielgrzymek dla obcokrajowców. Jan Paweł II nazywany Papieżem Pielgrzymem pozostawił w Polsce ogromną spuściznę, która przyczyniła się do stworzenia sieci szlaków związanych z jego życiem i Pontyfikatem. Barbara Strzałkowska pogrupowała pielgrzymki w kilku kategoriach. Pielgrzymki mariańskie, pielgrzymki do miejsc związanych z JP II, do miejsc średniowiecznych, do miejsc związanych z cudami, do miejsc martyrologii, związanych najpierw z II Wojną Światową, później komunizmem, do miejsc religii prawosławnej, żydowskiej ale też muzułmańskiej. Dr Strzałkowska w sposób syntetyczny ujęła zasadnicze różnice w roli sanktuariów w Polsce i Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej kojarzą się one z pięknem i wiarą, w Polsce, ale też w innych państwach Europy Środkowo Wschodniej, są również związane z naszą historią i tożsamością narodową. Polska musiała walczyć o swoją niepodległość, miasta uległy zniszczeniu ale sanktuaria przetrwały, otaczane opieką. Jak mówił Jan Paweł II: w sanktuariach czuliśmy się wolni.

Ten właśnie aspekt społeczno-polityczny przewinął się w większości wypowiedzi gości z Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech i Chorwacji. Wszyscy podkreślali tę specyfikę religijności i pielgrzymowania w państwach Europy Środkowo Wschodniej, która ułatwia budowanie wspólnych projektów.

W drugiej części obrad głos zabrała Olga Piekarzewska reprezentująca Ministerstwo Sportu i Turystyki, która zaprosiła zebranych na II Międzynarodowy Kongres Turystyki Pielgrzymkowej „Śladami Św. Siostry Faustyny Kowalskiej” w dniach 7-11 listopada 2018 do Krakowa i Małopolski, regionie o ogromnym potencjale dla turystyki religijnej.

Seminarium towarzyszyły stoiska z materiałami dotyczącymi turystyki pielgrzymkowej i religijnej do państw biorących udział w kongresie, w tym Polski, dostarczonymi przez ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit