Seminarium naukowe

„Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”

Zabytkowa Kopalnia Ignacy

Choć w temacie seminarium naukowego „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola” (4-5 czerwca), zorganizowanego przez Polską Izbę Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki – nie zaakcentowano słowa „turystyka”, to jednak właśnie odniesienia do turystyki zdominowały spotkanie.

To ważne wydarzenie pod patronatem mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków – z udziałem teoretyków i praktyków, poświęcono przeglądowi dobrych praktyk w zakresie kreowania nowych programów użytkowych dla obiektów techniki z terenu całej Polski. To zasługa głównego motoru konferencji – Fundacji Hereditas.

O zagrożeniu obiektów techniki wynikającym z restrukturyzacji gospodarki mówiła Barbara Jezierska, mazowiecki konserwator zabytków. Zachowanie pierwotnych funkcji tych obiektów jest bardzo często niemożliwe, dlatego tak duża rolę ma adaptacja obiektów na cele mieszkalne, hotelowe, konferencyjne, gastronomiczne i inne. Konserwator mówiła o przewlekających się pracach nad wykorzystaniem obiektów twierdzy Modlin, zniszczeniu zabytkowej kolejki wąskotorowej Nasielsk- Pułtusk. O tragicznych przypadkach, m.in. poważnym zniszczeniu parowozowni Praga mówił Jerzy Jasiuk, dyrektor Muzeum Techniki NOT.

Zaprezentowano m.in. adaptacje byłej huty w Chlewiskach na Muzeum Przemysłu i Przemysłu Maszynowego; zabytkowych tuneli pokolejowych na Śląsku; dawnej fabryki Duschik i Szolce w Warszawie na cele galerii i sceny teatralnej; dawnej kopalni ćwiczebnej „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej na Muzeum Miejskie; koncepcje wieloodziałowego Otwartego Muzeum Techniki na Dolnym Śląsku; Muzeum Techniki Komunikacji na terenie byłej zajezdni tramwajowej w Szczecinie (otwarcie we wrześniu 2010 r.).

Imponująco wypadła prezentacja Muzeum Przyrody i Techniki – Ekomuzeum im. Prof. Jana Pazdura w Starachowicach – przedstawiona przez dyrektor Magdalenę Gorzkowską. To bardzo dobry – choć niestety jeszcze niezbyt popularny –przykład ścisłego współdziałania zarządcy muzeum z organizacjami turystycznymi. Dyrektor Gorzkowska, stwierdziła, że współpraca ze Świętokrzyską Regionalną Organizacją Turystyczną, PTTK i innymi stowarzyszeniami, nie tylko służy promocji działań, ale także jest pomocna w ostatecznym ukształtowaniu programu kierowanej przez nią instytucji. Nowoczesne ekomuzeum, łączące propagowanie dziedzictwa techniki i przyrody będzie otwarte w lipcu 2010 roku. Wielkimi sojusznikami idei muzeum jest starosta starachowicki Andrzej Matyniak i radny powiatu Dariusz Dabkowski.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit