Wyrazy uznania dla społeczników

Aktywność w służbie turystyki

Organizacje pozarządowe mają niewątpliwie ogromy, trudny do przecenienia wkład w szerzenie wiedzy o małych ojczyznach, a także w kształtowaniu postaw mieszkańców, którzy wyposażeni w wiedzę, stają się potem bardziej skutecznymi ambasadorami swoich rodzinnych stron, przekonującymi do ich wyboru jako celu urlopu czy choćby wycieczki.

Dziś, gdy rozwijają się lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania, nie można zapomnieć o znaczeniu dla turystyki towarzystw regionalnych, zwanych też niekiedy regionalnymi towarzystwami kultury, towarzystwami przyjaciół bądź miłośników miast, ziem, powiatów itd. W wielu przypadkach te stowarzyszenia trwają od bardzo wielu lat. Dziś jakże często stają się one sojusznikami i członkami LOT i LGD.

Założone w 2010 r. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Prabuty -Riesenburg”, nawiązując do niemieckiej nazwy Miasta, stara się z jednej strony przybliżać dzieje miasta, osobliwości przyrody i zabytki mieszkańcom i gościom Prabut, a z drugiej utrzymywać dobre relacje z potomkami rodzin mieszkających na tym terenie do 1945 r. Zeszyt rocznika „Kronikarskim szlakiem Prabuty - Riesenburg”, który otrzymałem w Wydziale Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, informuje także o działaniach tejże organizacji społecznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że informacje te mają charakter merytoryczny, a ich lektura może z pewnością być inspiracją (nie obiektem naśladownictwa!) w innych regionach.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Prabuty - Riesenburg” rozpoczęło swoją działalność od wydania pocztówek z zabytkami miasta. Brak takiej najtańszej pamiątki, kiedyś łatwo dostępnej prawie w każdym miasteczku, jest dziś bardzo często dotkliwy. Ustawicznie poszukiwano kontaktów z potomkami dawnych mieszkańców, zyskując nowych członków. Wszystkie te działania wspierał samorząd miasta. Nawiązano także współpracę z sąsiednimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi w mieście Zalewo i w Suszu, nie bacząc na dzielące je granice gmin, powiatów i województw. Działacze stowarzyszeń odwiedzali się wzajemnie, wymieniali doświadczenia i prezentowali największe atrakcje. Wybito okolicznościowe monety. Organizowano otwarte wykłady dla mieszkańców i gości miasta oraz popularne wycieczki. Społecznikom należą się wielkie wyrazy uznania.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit