Turystyczne szanse Piły

Brama na razie uchylona

Ziemowit Niedźwiecki, dyrektor Muzeum Okręgowe w Pile … Więcej »

Piła, spore miasto położone w północnej części Wielkopolski, które w ostatnich dziesięcioleciach XX w. było stolicą administracyjną jednego z 49. ówczesnych województw, ma szanse znowu zaistnieć. Tym razem dzięki perspektywom rozwoju turystyki.

Stąd blisko na Wał Pomorski, gdzie znajdują się pozostałości umocnień niemieckich, o które w ostatnim okresie drugiej wojny światowej toczyły się ciężkie walki okupione wieloma tysiącami ofiar, zarówno po stronie nacierających ze wschodu wojsk radzieckich i polskich, jak i niemieckich, broniących dostępu do Berlina.

Blisko także nad Noteć, rzekę która jest częścią tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski, a także na tereny sąsiedniego województwa zachodniopomorskiego z jego licznymi „górskimi” potokami i rzeczkami w powiecie wałeckim, znanymi m.in. z kajakowych wypraw Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II.

- Uczestnicząc w promowaniu turystyki w tym regionie, m.in. zabytków przeszłości, Muzeum Okręgowe w Pile ma szansę zachęcić zwiedzających także do obejrzenia naszych zbiorów – mówi Ziemowit Niedźwiecki, dyrektor tej placówki. – Dla wielu turystów, polskich, ale także z zagranicy, głównie niemieckich, których zawsze było tutaj stosunkowo wielu, a zapewne będzie jeszcze więcej, Piła jest bramą wjazdową na tereny Wału Pomorskiego. W naszych zbiorach mamy sporą kolekcję eksponatów związanych z walkami na tym terenie na początku 1945 r. Tych, którzy zamawiają w mieście noclegi, planując stąd wycieczki jedno lub kilkudniowe, będziemy informować w hotelach, w punkcie informacji turystycznej, że przed wyjazdem na trasę warto najpierw odwiedzić muzeum, a także, że w Zdbicach, w tamtejszej izbie pamięci, znajdują się m.in. eksponaty będące naszymi depozytami. Być może dzięki współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną powiedzie się wydać folder, który dostępny również w muzeum będzie zachęcał do zwiedzenia Wału Pomorskiego.

Promowanie Piły, w tym m.in. zbiorów Muzeum Okręgowego, stwarza także projekt wpisania Doliny Noteci na listę Światowego Dziedzictwa Natury UNESCO, nabierający zwolna konkretnych kształtów. Znajdujące się w Osieku niedaleko Wyrzyska Muzeum Kultury Ludowej, oddział pilskiej placówki, staje się ważnym elementem tego programu. Oprócz zbiorów etnograficznych jest tam również bogata kolekcja zabytków archeologicznych ukazujących pradzieje tej części doliny, m.in. z terenu samego Osieka, a także z pobliskiej wsi Żuławka, gdzie w latach 90. XX w. prowadzone były badania wykopaliskowe. Dzieje skansenu zaczęły się zresztą właśnie od archeologii. Planuje się zbudować, obok skansenu, Muzeum Noteci oraz kompleks obiektów hotelowo-gastronomicznych, łącząc je z planowaną także mariną nad pobliską Notecią, rzeką, którą turyści mogliby tu przypłynąć rzekami z zachodu Europy, nawet z Francji. Dwie położone obok siebie placówki muzealne – Muzeum Kultury Ludowej oraz Muzeum Noteci skuteczniej przyciągałyby zwiedzających, niż tylko sam skansen, położony przecież dotychczas na uboczu znanych szlaków turystycznych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit