Certyfikat POT – XV edycja

certy2017 3

Po raz piętnasty ogłoszony został przez Polską Organizację Turystyczną konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny. 15-tka ma znaczenie z punktu widzenia symboliki jubileuszowej. Symbole mają swoją wartość, zdobyły ją również Certyfikaty POT. Coraz powszechniej kojarzone są z wysokiej jakości marką produktową.

15 lat temu hasło Certyfikat stało się paszportem otwierającym dostęp nagrodzonym produktom do wielokierunkowych działań promocyjnych i marketingowych, prowadzonych w kraju i za granicą. Pierwsze certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny zostały przyznane w 2003 roku. Otrzymało je wówczas 21 produktów na 156 zgłoszeń z dziewięciu województw. Z latami regulamin konkursu został wzbogacony o kategorię Złotego Certyfikatu. Stało się tak w 2008 roku. To szczególne wyróżnienie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i twórczo rozwinął swoją działalność. Pierwszy Złoty Certyfikat POT kapituła przyznała Szlakowi Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

15 edycja Konkursu POT przebiega według podobnych, co zeszłoroczna zasad regulaminowych. Punktem wyjścia jest rozpoczęty w lipcu etap regionalny, który przeprowadzają regionalne organizacje turystyczne. Profesjonalnie, przy udziale mediów i rosnącym zainteresowaniu mieszkańców. Przez minione kilkanaście lat, nieco dziwaczne, lecz wydawałoby się proste, pojęcie produktu turystycznego, przechodziło kilka faz interpretacyjnych, poddawane analizom naukowym, metodologicznemu doprecyzowaniu i dopasowywaniu do realiów rozwijającego się rynku usług turystycznych. Na potrzeby regulaminowe, ograniczając pole dyskusji i dowolności pojmowania przedmiotu konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny, organizatorzy przyjęli pięć jego kategorii, z którymi muszą być zgodne kandydatury zgłaszane przez regionalne organizacje turystyczne. Oto one. Wydarzenie cykliczne. Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna. Obiekt. Szlak. Obszar. W regulaminie XV edycji nie wprowadzono, co prawda zasadniczych zmian, pomimo to należy uważnie przeczytać punkt po punkcie, zwracając szczególnie uwagę na kryteria merytorycznej oceny, którymi kierowali się będą członkowie kapituły. Zostały one uproszczone, co nie pozostanie bez znaczenia w końcowej punktacji, a wcześniej powinno być wzięte pod uwagę przy przemyślanym opracowywaniu treści wniosków i charakteryzacji produktów turystycznych dokonywanej przez zgłaszających.

A oto obowiązujące terminy zgłoszeń:

I etap Konkursu, regionalny – termin przyjmowania zgłoszeń od ROT przez POT drogą on-line upływa 6 października 2017 r.

II etap Konkursu, ogólnopolski – trwa od 6 października do 27 października 2017 r.

Gala wręczenia Certyfikatów – 24 listopada 2017 r. w Warszawie.

Regulamin znajduje się na stronach internetowych POT: www.konkurs.pot.gov.pl, www.polskapodajdalej.pl Szczegółowych informacji udziela koordynatorka konkursu Anna Księżnik, Polska Organizacja Turystyczna, tel.: 22 536-70-25, 22 536-70-70, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit