Eksmisja za rok?

Co dalej z Muzeum Kolejnictwa

Adres: ul. Towarowa 1

Czy rzeczywiście zasłużone Muzeum Kolejnictwa w Warszawie będzie musiało opuścić zajmowaną nieruchomość w ciągu roku? Ta jedyna tego rodzaju instytucja nauki, kultury i edukacji działa na terenie dawnego dworca Warszawa Główna od ponad 40 lat, a tradycja muzeum sięga lat osiemdziesięciu. Trzeba tutaj dodać, że przy ulicy Towarowej pozostały ostatnie już relikty zabudowy i układu przestrzennego, pamiętającego czasy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Choć zakres działalności Muzeum obejmuje cały kraj i jednoznacznie wiąże się z kolejnictwem, to jednak cały ciężar jego utrzymania spoczywa od 1999 r. na samorządzie województwa mazowieckiego.

Stanowisko dyrekcji PKP S.A., która dąży do wyeliminowania zasłużonej placówki z terenu jednoznacznie już przez trzecie stulecie związanego z kolejnictwem, jest zupełnie odmienne od relacji podobnych placówek i zarządów kolei w innych cywilizowanych krajach. Dbałość o historię jest powszechnie traktowana jako troska o wizerunek przewoźników.

Argumentem za pozostawieniem Muzeum w dotychczasowym miejscu nie jest tylko historyczna lokalizacja i dogodne położenie w centrum miasta, niewątpliwie wpływające na frekwencję. W gmachu głównym Muzeum znajdują się pomieszczenia o niewątpliwej wartości artystycznej i historycznej (np. słynna Sala Lustrzana), które w przypadku rozbiórki obiektu i przeniesienia zbiorów na inne miejsce, zostałyby zniszczone.

Proponowane przez PKP S.A. nowe lokalizacje Muzeum  nie zapewniają ciągłości działalności tej instytucji, ani nie dają możliwości przeniesienia i odpowiedniego przechowania eksponatów. Nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Grodzieńskiej, u zbiegu projektowanych ulic: Nowokijowskiej i Al. Tysiąclecia w Warszawie (Praga Północ) i na obszarach kolejowych określanych jako teren Wagonowni Szczęśliwice są odległe od centrum i pozbawione jakichkolwiek obiektów kubaturowych.

W planach Muzeum jest utworzenie Centrum Techniki i Cywilizacji, które mogłoby powstać w ramach  perspektywy unijnej (2014-2020). Wstępny projekt został zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego. Niestety, aby móc starać się o dofinansowanie z UE na takie centrum, potrzebna jest ugruntowana prawnie lokalizacja dla jego budowy. Według pierwotnych planów – centrum miało powstać na bazie obecnego miejsca muzeum – terenów przy dworcu Warszawa Główna.

W przypadku konieczności opuszczenia dotychczasowych obiektów  samorząd województwa mazowieckiego, ze względu na obecną sytuację, może nie mieć możliwości zapewnienia środków finansowych na zakup działki, budowę czy adaptację lokalu na potrzeby muzeum oraz przeniesienie zbiorów. Ponadto Dyrekcja Muzeum podkreśla,  że część z eksponatów może nie przetrwać transportu.

(jpp)

 

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit