Co dały nam środki unijne?

ccc

Branża turystyczna doskonale radzi sobie z wydatkowaniem europejskich pieniędzy. Trafiono z wyborem projektów, czynione inwestycje w sposób wartościowy wpływają na podniesienie atrakcyjności turystycznej Polski, umacniają ekonomiczny potencjał sektora, którego rozwój daje silny bodziec koniunkturalny wszystkim działom gospodarki narodowej.

Tak pisaliśmy na łamach Aktualności Turystycznych dwa lata temu. Dzisiaj chcemy sprawdzić jak zostało wykorzystane wsparcie w ramach Działania 6.4 POIG w projekty turystyczne o charakterze unikatowym, liniowe i sieciowe rozwijające spójną infrastrukturę produktów turystycznych, i te o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej zaliczone do Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Na początek Garść szczegółów dotyczących charakteru i wysokości dofinansowania. W kwietniu 2008 roku Departament Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej Instytucji Wdrażającej, ogłosił nabór projektów do Działania 6.4 POIG. Napłynęło 175 propozycji przedsięwzięć, na łączną kwotę aż szesnastokrotnie wyższą niż „skromne" 138 milionów euro, przewidzianych w programie na inwestycje w turystyce – mówi Marcin Krauzowicz, wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich. Skromne - jeśli odniesiemy je do rozbudzonych oczekiwań potencjalnych beneficjentów i chłonności niedoinwestowanej infrastruktury turystycznej w naszym kraju. Większość projektów miało ekonomicznie uzasadnione podstawy, odpowiadało społecznym potrzebom, stwarzało szansę na istotny wzrost ruchu turystycznego, a zatem i na rozwój gospodarczy. Etap kwalifikacji pokonały projekty spełniające najbardziej wyśrubowane kryteria. W fazie początkowej najdalej zaawansowane były przedsięwzięcia przygotowywane od dawna. I to nie tylko pod względem doprecyzowywania koncepcji projektu, ale również w zakresie sporządzania dokumentacji budowlanej, czy też uzyskiwania pozwoleń na budowę. A tych ostatnich, w przypadku inwestycji liniowych czy sieciowych, notabene dominujących w Działaniu 6.4 POIG, było najwięcej.

Zakwalifikowanych zostało 21 projektów. Rozpoczął się okres realizacji inwestycji i żmudny proces rozliczeń dotacji. Specjaliści Departamentu Funduszy Europejskich POT poddali szczegółowej weryfikacji ponad 750 wersji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W dokumentach tych przedkładane były do rozliczenia wydatki poniesione w ramach dofinansowanych przedsięwzięć - podsumowuje Marcin Krauzowicz. Na owe pakiety finansowe składały się szczegółowe umowy, protokoły odbioru zgodne z wydatkami zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie, wreszcie końcowe faktury.

Dziś można z całkowitą pewnością stwierdzić, że żaden z zakwalifikowanych do wsparcia finansowego projektów nie wszedł na piękne oczy do grona beneficjentów dofinansowania z unijnej kiesy. Jednak nawet najlepszym zdarzają się potknięcia. I tym razem, w kilku przypadkach się ich nie ustrzeżono. O tyle są one dotkliwe, że w konsekwencji część dotacji musi zostać zwrócona przez tych inwestorów, którzy z takich czy innych względów, w toku procedur, dopuścili do powstania nieprawidłowości.

Do tej chwili pod względem inwestycyjnym i rozliczeniowym zamknięto 15 projektów. Pozostałe są jeszcze w fazie realizacji inwestycji bądź rozliczeń. Per saldo należy stwierdzić, że dzięki środkom z działania 6.4 POIG przestrzeń publiczna wzbogaciła się o piękne obiekty, turyści otrzymali nowe produkty turystyczne, gestorzy obiektów zwiększyli swoje dochody a PKB państwa wzrosło.

Czy zainwestowane pieniądze dały impuls do rozwoju turystyki. Jak działają w praktyce. Czy żmudny proces aplikacji, pozwoleń, fazy inwestycji, rozliczenia wniosku wart był zachodu. Chcemy odpowiedzieć na te pytania pokazując konkretne projekty. Jako pierwszy na nasze łamy trafi już za tydzień projekt Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
Beneficjent: Miasto Krosno
Całkowita wartość projektu: 23 667 705,75 PLN
Wartość dofinansowania projektu: 10 856 010,17 PLN, w tym wkład Unii Europejskiej: 9 227 608,64 PLN

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit