Konferencja naukowa CESRiL EUROREG i Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju w UW

Czy istnieje turystyka metropolitalna

Powiązania turystyki z funkcjami miast, w tym wielkich miast, są dzisiaj oczywiste prawie dla wszystkich. Zagadnienia z tym związane stają się coraz częściej obiektem dociekań nauki. O roli miast, w tym ich roli w turystyce, dyskutowano w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Katedrę UNESCO Trwałego Rozwoju w Uniwersytecie Warszawskim (czerwiec 2009).

Prof. Grzegorz Gorzelak, dyrektor Centrum mówiąc o relacjach metropolizacji i globalizacji zwracał uwagę na istotną rolę przepływów kapitału, stylów życia, kultur i technologii zbliżających i upodabniających świat. Bywa to niekiedy zgubne dla turystyki, gdyż podobne miasta nie cieszą się zainteresowaniem gości.

O relacjach metropolia – region mówił dr Maciej Smętkowski. Istotną rolą metropolii wobec obszarów sąsiednich jest: sprawowanie funkcji zarządczych (choćby nieformalnych) i „wytwarzanie” innowacji, wiedzy i informacji.

O roli dzisiejszej i przyszłej klasy metropolitalnej wypowiadał się prof. Bohdan Jałowiecki, a dr Elżbieta Sekuła zastanawiała się „czy istnieje kultura metropolitalna”. Metropolię jako nową formę zarządzania i organizacji przestrzeni przedstawił prof. Michał Kulesza, architekturę metropolii – prof. Sławomir Gzell, jej znaczenie jako kreatora innowacyjności - dr Agnieszka Olechnicka.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie dr. Marka Kozaka o turystyce metropolitalnej. Pomijając spory scholastyczne („które miasto zasługuje na rangę metropolii”) należy zauważyć, że we współczesnym świecie turystyka miejska i kulturowa odgrywa coraz bardziej istotną rolę, a w wielkich ośrodkach miejskich wyróżnia ją nie tylko wielkość, ale przede wszystkim jakość i zróżnicowanie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit