Pielgrzymki i turystyka świecka

Diecezja Legnicka turystyce

Opactwo Cysterskie w Krzeszowie stanowi obiekt zabytkowy, uznany w 2004 roku za pomnik historii

Diecezja Legnicka, jedna z młodszych w kraju dba o potrzeby nie tylko pielgrzymów, ale także turystów. Na jej terenie znajdują się liczne zabytkowe obiekty sakralne.

Często odwiedzane przez turystów i pielgrzymów jest Legnickie Pole – miejsce bitwy z Tatarami  w 1241 r., w której zginął książę Henryk II Pobożny. Na polu bitwy stoi kościół Świętej Trójcy – obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej. Pielgrzymi kierują się przede wszystkim do cudownego obrazu w pobliskim kościele św. Jadwigi. Ruch turystyczny trwa tutaj przez cały rok, a w kasie muzealnej można uzyskać niezbędne informacje oraz nabyć publikacje turystyczno-krajoznawcze.

Do najważniejszych świątyń Diecezji należy też założone w 1292 roku opactwo Cystersów w Krzeszowie z otoczonym kultem XIII-wiecznym obrazem Matki Boskiej Krzeszowskiej. Najliczniejsze grupy pielgrzymów gromadzą się tu w dniach odpustów: 1 maja, 26 lipca i 15 sierpnia.

Za organizację rozwoju pielgrzymkowego i turystycznego oraz promocję odpowiada osoba świecka, pan Grzegorz Żurek, pełniący obowiązki  kierownika ds. Opactwa w Krzeszowie. Obiekty sakralne Diecezji Legnickiej promowane są na targach turystycznych w Warszawie (Lato) i we Wrocławiu od dwóch lat. Z inicjatywy władz Diecezji i kierownictwa obiektów powstały biura obsługi pielgrzymów, pełniące także role punktów informacji turystycznej oraz sprzedające pamiątki i   publikacje.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit