Kampania promocyjna Mazowsza

Dobre hasło przyciąga uwagę

Dzięki kampanii promocyjnej „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd ” popularność Mazowsza jako miejsca na weekendowy wyjazd wzrosła niemal dwukrotnie – czytamy na łamach internetowego wydania Dziennika Turystycznego.

Jak wynika z badań, przed kampanią niespełna 10 proc respondentów uważało Mazowsze za ciekawe miejsce na wyjazd. Po jej zakończeniu niemal 17 proc. Kampania ATL trwała od 1 sierpnia do 14 września i objęła tablice outdoorowe, reklamy w prasie, radio, telewizji oraz internecie. Pierwsze badanie skuteczności podjętych działań marketingowych prowadzono od sierpnia do września 2011 r. Głównym jego celem było sprawdzenie, w jakim stopniu wzrosła rozpoznawalność marki Mazowsza i dostępnej oferty turystycznej. Cel badania został osiągnięty poprzez wykonanie projektu w dwóch turach – badanie telefoniczne CATIex ante (I tura) i ex post (II tura). W badaniu wzięło udział 250 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Analiza oceny Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie wykazała prawie 6 proc. wzrost zainteresowania tym terenem. Prawie 4 proc. wyniósł także wzrost atrakcyjności tego regionu, jako miejsca wyjazdów weekendowych. Przed przeprowadzeniem kampanii tylko co trzeci ankietowany uznawał Mazowsze za teren z potencjałem i odpowiednią ofertą turystyczną. Po zakończeniu kampanii potencjał i bogactwo turystyczne tego regionu dostrzegło 54 proc. ankietowanych. Treść hasła „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd” w zdecydowanej większości uznano za dobre lub bardzo dobre. Przeciwnego zdania było jedynie nieco ponad 5 proc. respondentów.

- Większość z nas kojarzy Mazowsze z dużym potencjałem gospodarczym i naukowym. Jednak mało kto wie, że Mazowsze może pochwalić się bogatą ofertą turystyczną, a wiele wspaniałych atrakcji jest bardzo blisko. Mamy 7 tys. km w większości nieuregulowanych rzek, 16 dużych jezior, 800 tys. ha przepięknych lasów i ponad 100 muzeów na najwyższym europejskim poziomie – a wszystko to na wyciągnięcie ręki. Mazowsze to zatem doskonała propozycja dla wszystkich zabieganych i zapracowanych - zapowiadał latem kampanię  marszałek Adam Struzik. Wybór terminu jej rozpoczęcia nie był  przypadkowy. Zbiegał się bowiem w czasie z powrotami z dłuższych urlopów. Organizatorzy kampanii chcą pokazać mieszkańcom Mazowsza, że pomysł na doskonały wypoczynek jest w zasięgu ręki i nie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Na Mazowszu znajduje się ponad 7 tys. km rzek, 800 tys. hektarów lasów, 1400 ha jezior, kilka tysięcy kilometrów szlaków pieszych, kajakowych i rowerowych. Mazowsze to także ok. 100 pałaców, zamków i zespołów dworskich oraz ponad 100 muzeów.

Kampania „Mazowsze. Weekend dwa kroki stąd” jest częścią projektu pn. „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 – Turystyka). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit