Bug rajem dla turysty

Drzemiący duch przeszłości obudził się na dobre

1. Drohiczyn-2013

 W trakcie targów turystycznych TT Warsaw 2013 szczególnym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną ekspozycja produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, dofinansowanych w ramach unijnego programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka".

Aleksandra Wojtkowska, reprezentująca Urząd Miejski w Drohiczynie nad Bugiem miała dużo powodów do satysfakcji. Niekwestionowaną marką jest już samo miasto z licznymi zabytkami sakralnymi, malowniczo usytuowane na kajakowym szlaku Bugu. Wszystko wskazuje na to, że drzemiący tutaj do niedawna (ale nigdy nie śpiący) duch przeszłości, przebudził się na dobre. A wszystko działo i dzieje się za sprawa dynamiki tutejszej społeczności, licznej grupy zagorzałych przyjaciół miasta i nadbużańskiej krainy, a także samorządu i wielu tutejszych organizacji pozarządowych.

Unijny projekt „Bug rajem dla turysty" jest efektem współdziałania nadrzecznych gmin (Drohiczyn, Konstantynów, Korczew, Mielnik, Perlejewo, Siemiatycze) i oczywiście zabytkowego Drohiczyna. Jak wielka jest siła seriali, najlepiej świadczy niedawna wizyta telewizyjnego Ojca Mateusza. Tutaj nad Bugiem tradycje gościnności są bardzo odległe, choć z pewnością przygraniczne położenie przez wiele lat nie sprzyjało ożywieniu turystyki. Miasto zawsze inwestowało i nadal inwestuje w turystykę. Doceniając rolę integracji władze samorządowe współpracują z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Wspomniany projekt unijny przybliżył nadbużańskie ziemie, m.in. dzięki budowie oczekiwanych tutaj od dawna przepraw promowych. Wodniaków ucieszy aż 7 marin. Zagospodarowano legendarną Górę Zamkową w Drohiczynie. Utworzono Nadbużański Park Historyczno-Kulturowy „Bug – pogranicze kultur i religii", a w byłej szkole we Grannem powstało nadbużańskie Centrum Turystyczne z punktem "it". Trzeba tu dodać, ze w samym Drohiczynie są aż dwa punkty „it": w Domu Kultury i w Urzędzie Miejskim. Przybywają nowe atrakcje. Obok niezmiernie cennych zbiorów istniejącego od lat Muzeum Diecezjalnego otwarto Muzeum Kajakarstwa, organizowana jest także ekspozycja starych motocykli.

Produkt turystyczny doliny Bugu obejmuje m.in.: promocję tras kajakowych, spływy rodzinne, spływy religijne, spływy integracyjne, a również imprezy turystyki pieszej i rowerowej. Sprzyjają temu np. wyznaczone szlaki, m.in.: Przyjaźni, Powstania Styczniowego i Kupiecki.

Dolina Bugu od lat była terenem, skąd migrowano w poszukiwaniu pracy. Rozwój turystyki z pewnością sprzyja zmniejszeniu migracji. Rozmówczyni zauważa, że wielu dawnych mieszkańców przybywa tu w odwiedziny do rodzin, ale także w celach ściśle turystycznych - i co najważniejsze - przyjeżdżają tu nie sami, ale w towarzystwie przyjaciół, np. rodowitych Belgów, wśród których mieszkają. Tak więc nad Bugiem widok obcokrajowca nie jest już dzisiaj sensacją.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit