Dyrektorzy hoteli krakowskich - w Klubie raźniej

Klub-Dyrektorow-016

Kraków, miasto stojące turystyką, na własnym organizmie odczuwa trendy i kaprysy rynku usług turystycznych. Skupiają się one, jak w soczewce, głównie w pracy branży hotelarskiej. W takiej sytuacji pozytywnym zjawiskiem jest konsolidacja i wspólny front działających w tym sektorze podmiotów. By sprostać tym zadaniom, w Krakowie powołano przed ponad rokiem Klub Dyrektorów Hoteli Krakowskich - nieformalne, branżowe forum dyskusyjne.

Klub powstał z inicjatywy Firmy Jordan Group, operatora Hotelu Galaxy. Prezes grupy Jordan Jacek Legendziewicz, znany przedsiębiorca i animator życia branży turystycznej regionu, przybliża nam tę ideę: - Klub Dyrektorów, a właściwie klub managmentu hoteli, to pomysł, aby środowisko, które zarządza obiektami noclegowymi mogło się spotkać i podyskutować na nurtujące ich tematy. Staramy się, aby formuła była taka, iż podczas spotkania omawiamy wybrany ciekawy temat, a jest na tyle dużo czasu, aby się poznać, podyskutować, wymienić się uwagami o problemach.

Gościem ostatniego spotkania tego prestiżowego gremium był Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. W przedstawionej prezentacji poruszył najważniejsze dla branży hotelarskiej kwestie, tak, jak są one postrzegane z punktu widzenia narodowej organizacji turystycznej. Bartłomiej Walas wyjaśnia - Współczesny rynek turystyczny zmienia się wręcz w galopującym tempie i dlatego warto śledzić zachodzące zmiany. Szczególnie te, które zachodzą w obrębie nowych technologii, ale zmienia się także współczesny klient-turysta. Polski rynek po stronie podaży nie jest, moim zdaniem, jeszcze uporządkowany w formule docelowej ( o ile jest to możliwe). Miałem okazję zaprezentować współczesne zmiany na rynku turystycznym, które mają istotny wpływ na komercjalizację hoteli. W skrócie zaprezentowałem także wachlarz narzędzi promocyjnych POT, stosowanych na rynkach zagranicznych i możliwości partnerstwa w formule chociażby pakietów rynkowych. Wydaje mi się, że jest najwyższy czas na budowę konkretnych pakietów, za wskazaną cenę we współpracy touroperatorów i hotelarzy, wspartych kampaniami wizerunkowymi przez sektor publiczny. To się już dzieje, o czym świadczy najbliższa kampania Krakowa na rynku holenderskim, ale jeszcze w sposób niewystarczający. Współczesny klient jest coraz bardziej niszowy, czuły na cenę pakietu odpowiadającego jego potrzebom i wymaganiom. Jak do niego dotrzeć? To wyzwania dla całego sektora przemysłu turystycznego. POT już od wielu lat dysponuje narzędziem finansowym współorganizacji takich działań jak chociażby podróże studyjne na wniosek firm turystycznych. Korzystają z tego touroperatorzy, a niezwykle rzadko hotelarze. Z drugiej strony dla wielu działań promocyjnych, organizowanych przez POT, hotelarze (a przynajmniej niektórzy z nich) stosują preferencyjne ceny, za co jesteśmy wdzięczni. Lecz nie jest to, powiedziałbym, „systemowe" rozwiązanie partnerstwa na linii hotel - touroperator - POT czy ROT. Może warto podjąć taką debatę, która doprowadziła by do spójnych, korzystnych wizerunkowo i handlowo kampanii produktowych, za konkretną cenę, bowiem miasta także mają swoją cenę na rynku.....

Dyrektor Hotelu Halaxy Witold Matwijów, dodaje - Pierwsze spotkanie miało miejsce w Hotelu Galaxy w Krakowie w lipcu 2014. Zwyczajowo spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca w Hotelu Galaxy, chociaż raz spotkanie odbyło się w Hotelu Radisson Blu. Oczekujemy, że inne hotele również zaproszą Klub Dyrektorów do siebie.

Każdy z uczestników podczas spotkania może zaprezentować swoje pomysły, pokazują się też firmy z zewnątrz oferujące ciekawe rozwiązania dla hoteli. Bartłomiej Walas podsumowuje te inicjatywę - Takie inicjatywy, jak Klub Dyrektorów Hoteli to bardzo dobry pomysł. Zapewne luźną, dobrowolną formułę, „bez prezesów", pozwala na wymianę poglądów, doświadczeń a wprowadzane tematy dają możliwość poznania ofert handlowych, rozwiązań technologicznych czy wreszcie poszerzenia wiedzy. Nie jest to chyba jedyna tego typu formuła, gdyż niedawno odbyła się konferencja dyrektorów hoteli niezależnych. Nie stanowi też chyba konkurencji dla samorządu gospodarczego, który ma raczej inne zadania. Mam nadzieję, że w krakowskim klubie uczestniczy większość zarządzających hotelami.

Prezes Jacek Legendziewicz dodaje - Do klubu należy 51 hoteli, głównie 3-5 gwiazdkowych Nie chcemy, aby to była działalność sponsorska, więc udział w kolacji serwowanej w trakcie spotkania kosztuje 30 PLN. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie uda się nam rozwinąć ideę Klubu Dyrektorów Hoteli Krakowskich, który działałby na wspólnie przez nas przyjętych zasadach. Pragniemy, aby każde spotkanie Klubu Dyrektorów poprzedzone było ciekawą prelekcją lub prezentacją w wykonaniu przedstawiciela świata kultury, nauki, administracji publicznej, polityki, sportu, kościoła, związków zawodowych, partii politycznych, stowarzyszeń i innych. Czekamy na sugestie członków dotyczące zapraszanych osób-prelegentów i ciekawych, aktualnych tematów. Uczynimy wszystko, aby wskazane przez nich osoby przyjęły nasze zaproszenie i wystąpiły na spotkaniu Klubu. Celem naszego forum jest nie tylko wymiana poglądów na aktualne tematy dotyczące branży hotelarskiej i rozwijanie coraz efektywniejszej współpracy pomiędzy krakowskimi hotelami, ale również inicjowanie postulatów kierowanych do władz Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Tekst i zdjęcia:

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit