Publikacja książkowa ALMAMER

Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza

O konferencji „Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce” – pod patronatem POT - pisaliśmy w „Aktualnościach Turystycznych” w lipcu ubiegłego roku. Ta inicjatywa ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, odbyła się w ramach wieloletniego programu badawczego „Atrakcyjność turystyczna Mazowsza”, realizowanego na podstawie porozumienia uczelni z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Efektem konferencji jest bogato ilustrowana monografia „Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce” wydana przez naszą uczelnię. Publikacja zawiera artykuły dokumentujące bogactwo dziedzictwa poprzemysłowego Mazowsza, a także wskazujące na szanse wykorzystania tego dziedzictwa w turystyce. Praca jest więc bardzo przydatna w procesie kreowania produktu turystycznego, służącego rozwojowi regionalnemu i jego promocji.

Monografia zawiera następujące rozdziały: Dziedzictwo przemysłowe. Doceniony element tradycji oraz społecznego i turystycznego wykorzystania w Polsce i w Europie; Dziedzictwo przemysłowe w rejestrach zabytków największych miast w Polsce; Źródła kartograficzne do dziejów przemysłu na Mazowszu w XIX wieku; Znaczenie dokonań Stanisława Staszica dla idei opieki nad zabytkami przemysłu i techniki; Wilhelm Kolberg – XIX-wieczny inżynier budownictwa drogowego i wodnego; Rozmieszczenie zabytków przemysłu w województwie mazowieckim; Obiekty techniki Mazowsza w literaturze turystyczno krajoznawczej; Szlak zabytków techniki na Mazowszu;. Zabytkowe młyny na Mazowszu; Dawne wiatraki Mazowsza i ich rola w turystyce; Sztuka w elektrowni. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu; Od wycieczek do zakładów przemysłowych do turystyki industrialnej; Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa a możliwości zagospodarowania turystycznego; Rewaloryzacja Parku im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie; „Żyrardów – miasto lnu”. Propozycja utworzenia parku kulturowego; Zabytki poprzemysłowe Łodzi a turystyka; Problematyka konserwatorska Gazowni
warszawskiej.

Publikacja stanowi ważną podstawę do przemyśleń kreatorów i promotorów produktu turystycznego – także w innych regionach. Modna turystyka, zwana postindustrialną przyczynia się coraz częściej do zachowania cennych obiektów dziedzictwa techniki (także nie posiadających statusu zabytków), a przy tym do kreowania nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym i okołoturystycznym.

Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz (redakcja naukowa) - „Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce”, str. 303. Wydawnictwo: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit